Slide 1
Enostavno iskanje in razumevanje informacij
Enoten sistem upravljanja določa principe, politike, procese in zahteve za varne in učinkovite poslovne operacije ter podpira vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi navodili in predpisi. Cilj delovanja sistema je, da zaposlenim omogočimo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo, na enem mestu in v realnem času ter da si zagotovimo zbiranje znanj in povratnih informacij o učinkovitosti delovanja organizacije.
Slide 1
Jasna strategija
Določite kako vaša organizacija ustvarja, prinaša in zajema trajnostno vrednost. Opredelite načine delovanja in prepoznajte dobre prakse. Premislite svoj poslovni model in oblikujte strateški načrt. Sistematično dokumentirajte , analizirajte in izvajajte strategijo. Strankam ponudite najboljši izdelek ali storitve, ki temeljijo na procesih, ki so usmerjeni na stranke.
Slide 1
Prožno načrtovanje
Dokumentirajte in oblikujte svojo novo poslovno strategijo. Uskladite poslovanje in odvisnosti med izvajalci, procesi, podatki, tveganji in IT aplikacijami. Upoštevajte vidik stranke in poenostavite poti strank, da izboljšate njihovo zadovoljstvo.
Slide 1
Učinkovita vpeljava
Sistematično izvajajte svojo strategijo in jo prilagajajte vsakodnevnim operacijam. Delite informacije o procesih preko prilagodljivega portala. Omogočite zaposlenim dostop do operativnih in vedno svežih informacij, ki so prilagojene njihovim odgovornostim in vlogam.
Slide 1
Vključitev vseh deležnikov
Optimizirajte preglednost in komunikacijo ter vključite vse deležnike. Prepoznajte potencialne strahove zaposlenih. Ustvarite skupno miselnost preko vse hierarhij in organizacijskih mej. Spodbudite ljudi naj prispevajo svoje strokovno znanje v skladu s stopnjo usposobljenosti in tako odklenite moč znanja množice.
Slide 1
Neprestano izboljševanje
Vzpostavite politike, ki veljajo za celotno organizacijo in nadzirajte procese. Upravljajte proces transformacije, ki temelji na avtomatiziranih procesih upravljanja. Dosezite odličnost z vpeljavo ter vzdrževanjem skladnosti s standardi in pravili.
Slide 1
Vpogled od začetka do konca
Ustvarite nadzorne plošče, ki vsebujejo vse ustrezne podrobnosti, za zanesljive poslovne odločitve. Primerjajte interne kazalnike uspešnosti glede na referenčno vrednost industrije ali prejšnja finančna četrtletja. Uporabite inovativno analitiko in prepričljive vizualizacije ter si zagotovite razumljiv vpogled v poslovanje.
Slide 1
Zagotavljanje skladnosti
Identificirajte regulativna tveganja in določite ustrezne kontrole za zagotovitev skladnosti. Hitro se prilagodite novim zakonom in predpisom ter pokažite, da ste skladni z GDPR in drugimi regulativnimi zahtevami. Določite politike in smernice ter zagotovite, da jim sledi celotna organizacija. Vzpostavite učinkovit sistem notranjega nadzora s stalnimi preizkusi kontrol.
Slide 1
Integrirano obvladovanje tveganj
Ustvarite integriran pogled na to kako dobro vaša organizacija obvladuje svoja tveganja. Optimizirajte poslovne procese s prepoznavanjem operativnih tveganj. Redno ocenjujte tveganja in določite učinkovite preventivne in korektivne ukrepe. Dokumentirajte in spremljajte incidente ter izgube. Določite pravo razmerje med tveganji, nadzorom in poslovno učinkovitostjo.
Slide 1
Neprestano spremljanje in analiziranje
Povečajte preglednost poslovanja vaše organizacije na podlagi vizualizacij rezultatov procesnega rudarjenja. Sprejmite boljše odločitve na osnovi analiz izvajanih procesov. Primerjajte želene procese s procesi kot se izvajajo v resničnem svetu in preverite, ali se procesi izvajajo po načrtih. Pridobite inteligentni vpogled v poslovanje in poiščite priložnosti za izboljšave.
Transform

Kako pretvoriti strateško vizijo v rezultate?

Webinar: Transform – Turn Vision into Results

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

Transformacija poslovnega modela zahteva vpeljavo strateške vizije v operativne procese

Optimize

Kako do operativne odličnosti?

Webinar: Optimize – Achieve Operational Excellence

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

Optimizacija poslovanja je osnova za operativno odličnost

Control

Kako prevzeti nadzor nad poslovanjem?

Webinar: Control your Business

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

Spremljanje učinkovitosti izvajanja procesov in njihove skladnosti s predpisanimi navodili v realnem času.