Slide 1
digitalni dvojček
Uporablja digitalno predstavitev poslovnega operativnega sistema kot vodilo za načrtovanje izvedbe digitalne poslovne transformacije. Prevaja strategijo digitalne transformacije v ciljne poslovne rezultate in poslovne iniciative s sestavljanjem merilnih shem […], ki opisujejo cilj in pot digitalne transformacije. Pomaga zapreti zanko od strategije do izvedbe s povezovanjem poslovnega operativnega modela in podatki iz realnega sveta s ciljem narediti dinamičen model in ustvariti zavedanje o dejanskem stanju.
Slide 1
oskrbovalna veriga
Analiziranje trenutnega stanja vključno z izvajalci logističnih storitev in dobavitelji sredstev omogoča identifikacijo ozkih grl in njihovo optimizacijo. Nadzorne plošče, ki prikazujejo celovit pregled trenutnega stanja omogočajo vpogled v ključne kazalnike posameznih procesov nabave, dostave oziroma logistike. Primerjava najpogostejših poti izvajanj procesov omogoča identifikacijo odstopanj kot so na primer zamude pri dobavi za posamezno proizvodno linijo, razlike v učinkovitosti izvajalcev logističnih storitev, ter analizo izjem in napak v njihovem izvajanju.
Slide 1
obvladovanje kakovosti
Digitalna platforma za obveščanje in skupno delo s poslovnimi procesi, dokumenti in sistemi služi kot centralni sistem za obvladovanje kakovosti. Standardiziran sistem omogoča enostaven vlogi uporabnika prilagojen način dostopa do vseh poslovno-kritičnih informacij, enostavno iskanje informacij potrebnih za izvajanje aktivnosti ter uporabo delovnih tokov za izmenjavo informacij S pomočjo sistema lahko uporabniki prožijo zahteve za spremembe ali obvladujejo povratne informacije, ki omogočajo neprestano izboljševanje.
Slide 1
obvladovanje tveganj
Digitalni dvojček nam omogoči, da zajamemo vsa tveganja in aktivnosti, ki jih izvajamo, da bi zagotoviti skladnost, hitro proženje ukrepov za izboljšanje ter nadzor ocenjevanja tveganj in izvajanja presoj. Zagotovi nam identifikacijo internih ukrepov in kontrol, podpira enostavno dokumentiranje izvedbe kontrol in vzpostavlja redni urnik ocenjevanja učinkovitosti in poročanja odgovornim organom, omogoča hitrejšo prilagoditev organizacije novim odredbam ter spremembam različnih zakonov in predpisov.