Slide 1
Digitalna transformacija
Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.
Slide 1
Upravljanje digitalizacije
Za uspešno vodenje in upravljanje organizacije in njene digitalne transformacije moramo upoštevati in obvladovati štiri vidike: inovativnost, procese, tehnologijo ter potrebne spremembe v kulturi organizacije. Z orodji ARIS platforme pokrivamo znanja vseh štirih vidikov. Na standardiziran in pregleden način so zapisana v skupnem repozitoriju, kar nam omogoča upravljanje, načrtovanje, analiziranje in podporo vpeljevanju novih poslovnih modelov prilagojenih zahtevam vedno hitreje spreminjajočega se poslovnega okolja.
Slide 1
Določanje ciljev
"Procesi niso le še nekaj kar počne organizacija, procesi so poslovanje organizacije."

Pred začetkom projekta določite namen procesov in kdo bo procese uporabljal, komu so modeli namenjeni in kdo bo modele uporabljal.
Slide 1
Zajemanje informacij
Načrtovanje procesa pomeni: določiti zaporedje aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, da se doseže poslovni cilj, identifikacijo virov, ki nam omogočajo izvesti te aktivnosti in identifikacijo okolja v katerem se aktivnosti izvajajo.
Slide 1
Uporabnost
Procesi so pomembno poslovno sredstvo in kot tako jih je potrebno čimbolj izkoristiti. Zato že pri njihovem načrtovanju razmislimo o tem na kakšen način jih večkrat oziroma ponovno uporabiti.
Slide 1
Dober proces
Dober proces doprinese dodano vrednost nekomu izven procesa, kreira dodano vrednost organizaciji, ki upravlja s procesom in je usklajen z vrednotami in strategijo organizacije.
Slide 1
Standardizacija
Z uporabo pravil in standardov zagotovimo konsistentnost zapisanega znanja o organizaciji in povečamo njegovo splošno razumevanje in uporabnost.
Slide 1
Arhitektura
Z jasno določenimi pravili, ki nam določajo kaj je potrebno modelirati na posameznem nivoju arhitekture, ki veljajo tako za vsebino kot za uporabljene modele, objekte in povezave, dobijo načrtovalci procesov razumljiva vodila kako in kaj modelirati ter kako povezati modele med sabo.
Slide 1
Proces načrtovanja
Načrtovanje procesov je skupinsko delo, ki od vsakega udeleženca zahteva vsaj poznavanje pristopa, če ne že podrobnosti metodologije. Tricikel na projektih uporablja procesno usmerjeno metodologijo AVE/PRIME, ki je osnovana na dolgoletnih izkušnjah s projektov, specialističnih znanj iz različnih industrij ter najboljših praks upravljanja poslovnih procesov.
Slide 1
Izboljševanje
Procese moramo neprestano obvladovati in izboljševati, zagotovimo nadaljnje izpolnjevanje procesnih in poslovnih ciljev, se lahko hitro odzovemo na spremembe okolja in zahtev tržišča, hitro vpeljemo nove produkte in storitve, zagotovimo učinkovito izrabo virov ter v največji meri izkoristimo prednost novih tehnologij.
Slide 1
Proces upravljanja
S procesom upravljanja procesov zagotovimo, da so zahteve za spremembe in optimizacijo procesov zbrane, imajo določeno prioriteto ter so potrjene in vpeljane na kontroliran način.
ARIS Editions

do 20 uporabnikov,
brez predzanj ali osnovno poznavanje ARIS-a,
primerno za osnovno načrtovanje procesov,
enostavna uporaba,
hitri rezultati.

do 200 uporabnikov,
osnovno ali dobro poznavanje ARIS-a,
prilagodljiva metodologija,
prožno poročanje,
metodologija in poročila v slovenščini*.

* opcija po dogovoru s Tricikel d.o.o.

namenjen vsem zaposlenim v organizaciji,
dobro ali zelo dobro poznavanje ARIS-a,
privatni oblak ali na lokaciji,
vrhunske inovacije iz prve roke,
izberite zmožnosti, ki jih potrebujete,
metodologija in poročila v slovenščini*,
vmesnik spletnega portala v slovenščini*.

* opcija po dogovoru s Tricikel d.o.o.