ARIS rešitev za procesno rudarjenje omogoča  inteligenten vpogled v procese in njihove odvisnosti, prikaže vzorce izvajanja procesov, napake in priložnosti za izboljšave. Vsi deležniki procesa od vodstva, lastnikov procesa, procesnih analitikov do izvajalcev in tehničnega osebja tako dobijo jasen vpogled v način izvedbe vsake instance procesa in posledic take izvedbe.

Slide 1
odkrivanje procesov
Odkrijte kako se vaši procesi zares izvajajo. ARIS zajame podatke iz vseh aplikacij, ki podpirajo izvajanje procesa od začetka do konca (na primer od naročila do plačila). Preglejte vse variacije izvedb procesa, najpogostejšo pot po kateri se izvaja proces in ali dejansko izvajanje procesa ustreza načrtovanemu poteku procesa.
Slide 1
analiziranje
Analizirajte ključne kazalnike procesov in s pomočjo umetne inteligence prepoznajte vzorce, ki vplivajo nanje. S pomočjo funkcionalnosti za analiziranje odkrijte šibke točke ter potenciale za izboljšave in pripravite ukrepe za odpravljanje odstopanj.
Slide 1
vizualizacija
Rezultate procesnega rudarjenja enostavno komuniciramo vsem zainteresiranim deležnikom preko enotnega spletnega portala ARIS Connect v obliki nadzornih plošč integriranih v procesno arhitekturo. Nadzorne plošče so interaktivne in omogočajo niz analiz namenjenih končnim uporabnikom. V primeru preseženih mejnih vrednosti kazalnikov se avtomatično sprožijo alarmi namenjeni odgovornim osebam.
Slide 1
izboljševanje
Integracija procesnega rudarjenja z ARIS repozitorijem omogoča enostavno preverjanje skladnosti izvajanih in načrtovanih procesov. Rezultate procesnega rudarjenja skupaj z že obstoječim modelom procesa uporabimo za načrtovanje izboljšav. S pomočjo simulacij in analiz določimo najboljši scenarij, vpeljemo spremembe, obvestimo vse deležnike o izboljšavah in nadaljujemo s spremljanjem izvajanja.
primer - nabava
proces nabave
Kako poiskati in ponoviti naročila "brez posredovanj" v vaši nabavi? Uporabite orodje za procesno rudarjenje s katerim lahko analizirate vsak korak v procesu od naročila do plačila ter uredite in optimizirate potek dela tako, da boste učinkovito opravili pot od zahteve do izpolnitve.
Zagotavljanje skladnosti

zagotavljanje skladnosti

ali veste kako zagotoviti skladnost procesov s pomočjo procesnega rudarjenja?

Image is not available
ARIS Process Mining

integracija procesnega rudarjenja z ARIS repozitorijem omogoča enostavno preverjanje skladnosti izvajanih procesov z zahtevanim standardom.

Ekstrakcija podatkov

pridobivanje podatkov iz podatkovnih baz

kako pridobiti podatke iz katerekoli baze

Image is not available
ARIS Process Mining
ARIS Process Mining Editions

idealno za začetek procesnega rudarjenja
do 10 uporabnikov,
do 250.000 izvedb procesov,
celovita analiza procesov 'kot se izvajajo',
enostavna uporaba,
vir - csv datoteke,
brez standardne podpore.

ARIS PROCESS MINING ADVANCED

za izkušene procesne analitike,
od 10 do neomejeno uporabnikov*,
1 milijon do neomejeno št. izvedb procesov*,
celovita analiza procesov 'kot se izvajajo',
enostavna uporaba,
vir - csv datoteke + 'živa' povezava na sisteme,
standardna podpora.

* odvisno od licenciranih tipov procesa

ARIS PROCESS MINING ENTERPRISE

vse zmožnosti procesnega rudarjenja,
neomejeno število uporabnikov*,
neomejeno št. izvedb procesov*,
celovita analiza procesov 'kot se izvajajo',
enostavna uporaba,
vir - csv datoteke + 'živa' povezava na sisteme,
standardna + aktivna podpora.

* odvisno od licenciranih tipov procesa