Slide 1
strateško načrtovanje
Uskladite poslovne strategije z učinkovitostjo poslovnih procesov. Določite ključne faktorje uspeha in strateško pomembne ukrepe, projekte in procese. Delite modele strategije obogatene s ključnimi kazalniki uspeha vsem zainteresiranim deležnikom in spremljajte izpolnjevanje ciljev.
Slide 1
modeli poslovanja
Modeli poslovanja so začetna točka za kreiranje inovativnega poslovnega modela in predstavljajo vstop v arhitekturo poslovnih procesov. Uporabite modele kot sta kanvas poslovnega modela oziroma poslovni ekosistem in določite ključne aktivnosti, partnerje, vire, segmente strank in povezave med njimi.
BSC
metoda uravnoteženih kazalnikov
Uskladite dejavnosti organizacije z njeno vizijo in strategijo, izboljšajte notranjo in zunanjo komunikacijo ter spremljajte uspešnost pri izvedbi strateških ciljev. Uporabite zmožnosti za določanje in merjenje sistema uravnoteženih kazalnikov in hitro vpeljavo metode v vašo organizacijo.
Slide 1
sixSigma in lean
Izboljšajte kakovost rezultatov z identifikacijo in odpravo vzrokov napak ter zmanjšanjem variabilnosti v proizvodnih in poslovnih procesih ter integrirajte SixSigma in Lean projekte v širši okvir celovitega upravljanja organizacije.
6 sigma

ARIS in 6 sigma

webinar: lean 6 sigma thinking with ARIS

Image is not available
ARIS Business Strategy

kako orodja ARIS platforme podpirajo lean in 6 sigma pristope?