Preveč tveganj je slabo za poslovanje in preveč kontrol zmanjšuje učinkovitost.  Da bi lahko enostavneje sprejeli dobre odločitve za organizacijo, je pomembno najti pravo razmerje med obvladovanjem tveganj (stroški) in učinkovitostjo procesov (prihodki) in to lahko naredimo le, če imamo dober pregled nad stanjem v organizaciji.

Slide 1
identifikacija in dokumentiranje tveganj
Zgradite, vpeljite in upravljajte učinkovit sistem za obvladovanje tveganj na osnovi zmožnosti, ki podpirajo identifikacijo, dokumentiranje, analiziranje, simulacijo ter spremljanje tveganj.
Slide 1
obvladovanje incidentov in izgub
Identificirajte incidente, ki povzročajo direktne izgube. Spremljajte težave od začetka do konca s pomočjo delovnih tokov in promptno obveščajte odgovorne osebe, tako da lahko hitro rešite težave.
Slide 1
vzpostavitev internih kontrol
Povežite regulativne zahteve z vašimi poslovnimi procesi in določite ustrezne kontrole glede tveganj in skladnosti. S pomočjo delovnih tokov zagotovite, da so rezultati testiranja kontrol in ukrepov pripravljeni za presoje.
Slide 1
izvajanje presoj
Obvladovanje presoj omogoča analiziranje in ocenjevanje kakovosti ter ostalih področij učinkovitosti. Uporabite najboljše prakse pri izvajanju presoj na osnovi informacij shranjenih v skupnem repozitoriju integriranega sistema. Jasno določite odgovornosti in naloge posameznih članov skupine za presojanje, pridobite vpogled v prihajajoče naloge, določite procese, ki pripadajo posamezni presoji ter identificirajte in popravite neskladne procese.

Slide 1
potrjevanje novih postopkov
Preverite, ali bodo zaposleni upoštevali standardne operativne postopke. Upravljajte postopek potrjevanja, da se prepričate, da so prebrali in razumeli nove postopke, politike in smernice.
Business Integrated Risk Management

kako nam ARIS pomaga pri obvladovanju tveganj in zagotavljanju skladnosti?

webinar: Business Integrated Risk Management

Image is not available
ARIS RCM

potrebno je odpraviti ovire med upravljanjem poslovanja in upravljanjem tveganj