Slide 1
zanesljive odločitve
Zagotovite si pretok natančnih, svežih in popolnih podatkov o IT okolju. Uskladite IT strukture s poslovnimi cilji in procesi ter identificirajte učinke odločitev o spremembah. Zagotovite, da bodo kritični poslovni procesi ostali nedotaknjeni in da se bodo nemoteno izvajali med vašo IT transformacijo.
Slide 1
vizualizacija
Prikažite kako IT sledi poslovni strategiji in aktivno podpira poslovni uspeh in uskladite informacijske in poslovne spremembe v celotni organizaciji z uporabo naprednih tehnik načrtovanja.
Slide 1
napredne tehnologije
Optimizirajte tehnološki portfelj in zagotovite, da bo izkoriščen za najboljše poslovne rezultate. Vzpostavite sistematičen postopek zbiranja inovativnih poslovnih idej. Ocenite njihovo podporo poslovni strategiji in jih preučite glede na trenutno stanje IT, da bi bolje razumeli zahtevnost vpeljave.
Slide 1
proces upravljanja
Določite in vpeljite standardne EA procese in komponente za projekte. Zagotovite uporabo IT standardov v projektih in nadzorujte vpeljevanje tehnologije. Tehnologije razvrstite glede na njihovo pomembnost za podporo poslovni strategiji in jih ocenite glede na vrednost za organizacijo.
Slide 1
optimizacija stroškov
Prepoznajte neuporabljene ali odvečne tehnologije. Odkrijte neučinkovitost IT podpore, neprimerne dogovore o izvedbi storitev in poiščite kandidate za zunanje izvajanje. Zmanjšajte stroške za licence, operacije, podporo in integracijo aplikacij ter sprostite finančna sredstva za inovacije.