Slide 1
upravljanje procesov
Predstavlja osnovno okolje za vzpostavitev enotnega sistema upravljanja in vseh ostalih projektov, ki so povezani s poslovnimi procesi organizacije. Je most med strategijo, poslovanjem in IT podporo poslovanju ter okolje, ki združuje načrtovalce strategije, arhitekte poslovnih procesov ter analitike poslovnih procesov in IT, ki s skupnim delom na poslovno-informacijski arhitekturi podpirajo izvajanje poslovnih procesov in ukrepe za izboljševanje.
Slide 1
dokumentiranje in načrtovanje poslovanja
Uskladite strategijo z operativnim poslovanjem in IT arhitekturo. Dokumentirajte poslovanje in odvisnosti med izvajalci, procesi, podatki, tveganji in IT rešitvami ter načrtujte nove poslovne procese. Centralni repozitorij in spletna rešitev vam zagotavljata, da so vam vedno in povsod na voljo konsistentni in uporabni podatki.
Slide 1
sodelovanje in upravljanje operacij
Delite informacije o procesih z vsemi zainteresiranimi deležniki preko spletnega portala. Predstavite dokumentirane procese skupaj z dejanskimi meritvami izvajanja procesov in zagotovite nov vpogled v svoje procese in njihove odvisnosti. Podprite sodelovanje deležnikov in zajemanje predlogov za izboljšave ter vzpostavite učinkovit proces neprestanega izboljševanja.
Slide 1
analiziranje in optimizacija
S pomočjo procesnega rudarjenja odkrijte kako se procesi zares izvajajo od začetka do konca. Vrednotite kazalnike in preverite skladnost s predpisanim načinom izvajanje ter poročajte deležnikom preko nadzornih plošč. S pomočjo simulacije različnih scenarijev, poizvedb in poročil za analiziranje odkrijte ozka grla, vrzeli in priložnosti za izboljšave procesov.