Slide 1
identifikacija poti strank
Koncept obvladovanja celotne izkušnje stranke pomaga razumeti kaj stranke želijo doseči in kako želijo komunicirati z vašo organizacijo in procesi. Identificirajte potrebe in pričakovanja strank in iz njih hitro in natančno izluščite potrebne informacije ter jih uporabite za določanje ciljev in pripadajočih procesov. Modeliranje poti strank v ARIS-u in njihova integracija v procesno arhitekturo zagotavljata, da bodo vaši procesi vodili k zadovoljstvu strank.
Slide 1
vključevanje stikov s stranko v procese
Povežite pot stranke in interne procese organizacije preko stikov s stranko. Uporabite pristop od spodaj navzgor preko identifikacije stikov s stranko v internih poslovnih procesih oziroma od zgoraj navzdol preko identifikacije stikov s stranko na poti stranke.
Slide 1
analiziranje
Analizirajte načine komunikacije in poslovanja stranke z organizacijo. Preglejte vse korake na poti, njihov vpliv na izkušnjo stranke, pomembnost stikov s stranko, možna tveganja, odgovornosti, potrebne vhode in izhode, pripadajoče ukrepe in iniciative ter kazalnike.
CXM

kako ARIS podpira CXM?

webinar: deliver better customer experiences with ARIS 10

Image is not available
ARIS CXM

podpora orodij ARIS platforme obvladovanju celotne izkušnje stranke