Digitalni dvojček organizacije in enoten sistem upravljanja

Industrija 4.0 in internet stvari (IoT) že nekaj časa uporabljata koncept "digitalnega dvojčka" (Michael Grieves, 2002) pri katerem gre za digitalno predstavitev fizičnih sredstev, sistemov in naprav kot so vetrne turbine, letala, elektrarne, pametni telefoni, proizvodne linije, itd.

V industriji se digitalni dvojček uporablja za načrtovanje, preizkušanje in optimizacijo sistemov ter tudi za usposabljanje zaposlenih za njihovo uporabo. V proizvodnji se lahko digitalni dvojček poveže z informacijami v realnem času, kar nam omogoči celosten pogled na sistem. Tipične aplikacije digitalnega dvojčka vključujejo spremljanje sredstev, napovedno vzdrževanje in virtualne simulacije za optimizacijo delovanja sistema s spreminjanjem parametrov kot so temperatura, tlak ali poraba energije.

Enoten sistem upravljanja

Koncept enotnega sistema upravljanja se uporablja kot digitalni dvojček organizacije za organizacijske enote, dele podjetij in podjetja, mesta (obstaja digitalni dvojček Singapurja) ali celo države. Digitalni dvojček organizacije je osnova za celostni pristop, ki omogoča, da se lahko pred vpeljavo sprememb preverijo različni scenariji rešitve. Digitalni dvojček organizacije je tako osrednjega pomena za načrtovanje uspešnih sprememb na strateški ter operativni ravni v podjetju.

Kakšne so značilnosti digitalnega dvojčka/enotnega sistema upravljanja in za kaj se uporablja?

Digitalni dvojček organizacije je programska predstavitev organizacije. Vključuje poznavanje ključnih medsebojnih odvisnosti med poslovnimi sredstvi (izdelki, poslovne operacije, viri itd.) ter je opremljen z operativnimi podatki in vsebinskimi informacijami. Pogosto se za digitalni dvojček organizacije uporablja analogija z navigacijskim sistemom, ki nam na poti do cilja predstavi in omogoči vožnjo po različnih poteh: najhitrejša pot, pot brez cestnin itd. Področje uporabe digitalnega dvojčka organizacije je lahko na primer posamezen poslovni proces npr. nabavljanje, celotna oskrbovalna veriga vključno z odvisnostmi od dobaviteljev in distribucijskih partnerjev ali kar celotno podjetje vključno z njegovim poslovnim ekosistemom.

Na zemljevidu trendov je koncept digitalnega dvojčka organizacije/enotnega sistema organizacije pomemben za strateške preobrazbe, inovacije poslovnih modelov in operativno optimizacijo (odličnost poslovnih procesov). Virtualni zemljevid oskrbovalne verige lahko na primer zagotovi preglednost od začetka do konca, tako da vsi zainteresirani deležniki natančno vedo, kje je pošiljka, po kateri poti je prispela in kdaj bo prispela na cilj. Ko se pojavijo težave, se lahko digitalni dvojček uporabi za analiziranje različnih scenarijev rešitev. Na ta način povečamo poslovno odpornost, ki je trenutno zelo pridobila na pomenu predvsem zaradi tveganj, ki so danes prisotna pri oskrbovalnih verigah. V digitalni dvojček organizacije je mogoče vključiti tudi trenutne varnostne in regulativne zahteve ("skladnost z zakonodajo").

Če povzamemo, je digitalni dvojček osrednji koncept industrije 4.0, ki zdaj postaja tudi ključni koncept za ustvarjanje virtualne predstavitve podjetja kot dela ekosistema za načrtovanje in izvajanje scenarijev za uspešno preoblikovanje in operativno odličnost.

Trendi na področju poslovne preobrazbe in operativne odličnosti

Spremembe se na vseh področjih gospodarstva dogajajo vse hitreje. Organizacije so postavljene pred izziv, da ostanejo korak pred inovacijskimi cikli, ki se še naprej pospešujejo.
Zmagale bodo organizacije, ki bodo neprestano in proaktivno prilagajale svoje poslovne modele, poslovne ekosisteme, verige dodane vrednosti, portfelj izdelkov in prodajne kanale.

Rudarjenje procesov potrebuje tudi modele, ki opisujejo kontekst

Trenutno je rudarjenje procesov deležno velike pozornosti. Vzrok za to ni le vseprisotna digitalizacija ampak tudi tradicionalne teme kot sta povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov. Vendar sta merjenje in rekonstrukcija načina izvedbe procesov samo prvi korak pri razumevanju in izboljševanju procesov. Pravi potencial rudarjenja procesov se pokaže šele v povezavi z modeli, ki opisujejo kontekst procesov.

Obvladovanje poslovnih procesov (BPM): izziv, ki je vedno prisoten

Povečana digitalizacija proizvodov in storitev sili organizacije vseh velikosti in industrij, da pretehtajo obstoječe poslovne modele in procese, ki jih izvajajo. Pri tem izzivi niso le tehnične narave. Poleg standardizacije in izboljševanja internih procesov danes postajajo vse pomembnejši tudi novi izzivi, na primer optimizacija poti strank, ki naj bi privedla do povečanja zadovoljstva strank. Neprestana transformacija poslovnega okolja in napredek tehnologij zahtevata, da obvladovanje procesov ostaja eden izmed najpomembnejših procesov v organizaciji.

Razvoj rudarjenja procesov ni tema, ki se je pojavila šele s prihodom digitalizacije. Že leta 2001 je bil kot ena izmed prvih komercialnih rešitev za rudarjenje procesov predstavljen ARIS Process Performance Manager (PPM).  V samem začetku je bilo rudarjenje procesov predvsem v domeni operativne tehnologije. Skupine oziroma oddelki odgovorni za obvladovanje procesov so bili takrat večinoma zadolženi za dokumentiranje in standardizacijo procesov medtem, ko je bila njihova povezava z IT  omejena predvsem na določanje procesno usmerjenih zahtev ter zagotavljanje referenčnih procesov kot dela načrta za vpeljevanje ERP in drugih IT sistemov.

Več