Šest stvari, ki jih je potrebno vedeti preden se podate na pot preobrazbe procesov

Za uspešnost projekta preobrazbe ne obstajata ne čarobni recept in ne skrivno orožje vendar vam bodo naslednji nasveti pomagali, da ne izgubite celovitega pogleda na projekt.

Začnite z malim…

Velike stvari se začnejo z majhnimi koraki: osredotočite se na področja izboljšav, ki omogočajo hitro doseganje vrednosti, dokažejo primernost in uspešnost pristopa ter vzpostavijo verodostojnost. Začnite s projekti, ki jih je mogoče dokončati hitro in z nizkimi stroški. Izberite primer uporabe, ki je v organizaciji zelo prepoznaven.

…a imejte jasno določen cilj

Jasno opredelite cilj. Prinašati mora merljive in količinsko opredeljive koristi, kot so na primer zmanjšanje stroškov ali časa oziroma izpolnjevanje zahtev glede skladnosti. Zagotovite, da bodo vaši deležniki imeli jasen cilj in nikoli ne pozabite kaj pravzaprav želite doseči s projektom.

Osredotočite se na ljudi...

Osredotočite se na ljudi in ne na IT. Delite informacije in znanje, zbirajte povratne informacije, sodelujte in prilagodite strategijo, če je to potrebno. Osredotočenost na ljudi je tista bistvena razlika med uspehom in neuspehom.

…in jim predstavite izzive

Prepričajte zaposlene, da jim bodo vaša prizadevanja pomagala pri njihovem delu in jih obvestite o vrednosti projekta preobrazbe za njihove naloge in odgovornosti. Dokažite, da ne zapravljate njihovega časa, ustvarite celovit pregled in izboljšajte preglednost v celotni organizaciji.

Stremite k enostavnosti…

Sledite načelu manj je več. Poslovni procesi morajo biti razumljivi, sledljivi in sprejemljivi. Model procesa ne sme biti impresiven temveč predvsem uporaben in razumljiv za zaposlene.

…ter zagotovite en vir resnice

Vzpostavite nov način dela. En vir resnice je osnova za učinkovito poslovno preobrazbo. Zagotoviti je potrebno eno mesto, kjer so na voljo vse s podjetjem povezane informacije in omogočiti enostavno uporabo posodobljenih informacij o procesih. Ko začnete pot preoblikovanja poslovnih procesov, končni cilj ni popolnost. Bistven je napredek in iteracije so sprejemljive. Edini napačna poteza pri preobrazbi procesov je, da ne naredite nobene poteze.

Siemens uporablja ARIS za digitalno upravljanje procesov

"Siemens AG meni, da je ARIS zanesljiva in stabilna aplikacija za upravljanje procesov ter ceni njen najnovejši razvoj v procesnem rudarjenju in robotski avtomatizaciji procesov. ARIS Siemensu omogoča sodelovanje pri dokumentiranju trenutnih in razvoj prihodnjih procesov. "

Stephan Schwandner, Siemens AG, Information Technology, Corporate Development IT Partner

Digitalna transformacija – načrtovanje in izboljševanje procesov IX. – Upravljanje procesov

Sodelovanje

Izboljševanje procesov je proces, ki zahteva sodelovanje večjega števila ljudi, ki delujejo na različnih področjih v organizaciji. Zahteva skupinsko delo, ki združuje znanja in talente tako poslovnega kot IT nivoja organizacije. Poleg tega mora biti proces dovolj prilagodljiv, da se pravočasno in učinkovito odziva na zahteve strank in poslovanja.

Orodja ARIS predstavljajo idealno platformo za izboljševanje procesov saj vsem deležnikom omogočajo primerna orodja za  podporo procesu  ter jih hkrati s procesno usmerjenim okoljem za sodelovanje povezuje med sabo.

Upravljanje procesov

Pomemben del projekta načrtovanja oziroma izboljševanja procesov je proces upravljanja procesov s katerim zagotovimo, da so zahteve za procese in spremembe zbrane, imajo določeno prioriteto ter so potrjene  in vpeljane na kontroliran način.

Upravljanje poteka na treh nivojih:

Upravljanje BPM, ki vključuje:

 • usklajevanje s strategijo,
 • lastništvo procesov,
 • izboljševanje poslovanja,
 • obvladovanje učinkovitosti.

Upravljanje procesov, ki vključuje:

 • cilje procesov,
 • upravljanje sprememb,
 • izboljševanje procesov,
 • obvladovanje pregleda in vpeljave procesov,
 • objavljanje procesov.

Več

Digitalna transformacija – načrtovanje in izboljševanje procesov VIII. – Izboljševanje procesov

Izboljševanje procesov

Možnosti, ki jih ima organizacija  za izboljšanje procesov lahko razdelimo po različnih pogledih:

 • organizacijskem,
 • funkcijskem/ IT,
 • podatkovnem,
 • proizvodno/storitvenem in
 • procesnem.

Tudi v primeru, ko ima organizacija že vpeljan visoko kakovosten proces to ne pomeni, da se svet okoli procesa in organizacije ne spreminja ter da se kakovost procesa čez čas ne bo začela zmanjševati.

Procese moramo neprestano obvladovati in izboljševati da:

Več