Arhitektura procesov kot osnova za učinkovito obvladovanje procesov

Konsistentna in standardizirana arhitektura procesov je osnovni pogoj za učinkovito obvladovanje procesov ter vseh s procesi povezanih projektov v organizaciji (npr. transformacija poslovanja in IT, obvladovanje tveganj, obvladovanje standardov, obvladovanje strategij in poslovnih modelov, itd.)

Tekom projektov v različnih industrijah se je kot najboljša praksa pokazala štiri-nivojska procesna arhitektura v kateri prva dva nivoja služita strateškemu pogledu na procese ter njihovemu logičnemu strukturiranju, tretji in predvsem četrti nivo pa sta namenjena operativnemu opisu procesov.Nivoji poslovne procesne arhitekture

Več