Volkswagen pospešuje preobrazbo s pomočjo ARIS platforme

Volkswagen AG, drugi največji proizvajalec avtomobilov na svetu, je sredi dramatične preobrazbe v tehnološko podjetje. Podjetje s sedežem v Wolfsburgu si prizadeva postati celovit ponudnik za vse, od vozil in programske opreme do širokega nabora tudi digitalnih storitev. Zavedajo se, da bodo zadane cilje dosegli le, če bodo imeli optimalne procese, ki jih je mogoče kadarkoli prilagoditi dinamičnemu tržnemu okolju.
Vpeljava najnovejše generacije ARIS enotnega sistema upravljanja omogoča Volkswagen AG preglednost in ovrednotenje procesov celotne organizacije ter izboljšanje operativne učinkovitosti.

Več

 

 

Objavljeno v Digitalna transformacija, Enoten sistem upravljanja organizacije.