Digitalni dvojček organizacije in enoten sistem upravljanja

Industrija 4.0 in internet stvari (IoT) že nekaj časa uporabljata koncept "digitalnega dvojčka" (Michael Grieves, 2002) pri katerem gre za digitalno predstavitev fizičnih sredstev, sistemov in naprav kot so vetrne turbine, letala, elektrarne, pametni telefoni, proizvodne linije, itd.

V industriji se digitalni dvojček uporablja za načrtovanje, preizkušanje in optimizacijo sistemov ter tudi za usposabljanje zaposlenih za njihovo uporabo. V proizvodnji se lahko digitalni dvojček poveže z informacijami v realnem času, kar nam omogoči celosten pogled na sistem. Tipične aplikacije digitalnega dvojčka vključujejo spremljanje sredstev, napovedno vzdrževanje in virtualne simulacije za optimizacijo delovanja sistema s spreminjanjem parametrov kot so temperatura, tlak ali poraba energije.

Enoten sistem upravljanja

Koncept enotnega sistema upravljanja se uporablja kot digitalni dvojček organizacije za organizacijske enote, dele podjetij in podjetja, mesta (obstaja digitalni dvojček Singapurja) ali celo države. Digitalni dvojček organizacije je osnova za celostni pristop, ki omogoča, da se lahko pred vpeljavo sprememb preverijo različni scenariji rešitve. Digitalni dvojček organizacije je tako osrednjega pomena za načrtovanje uspešnih sprememb na strateški ter operativni ravni v podjetju.

Kakšne so značilnosti digitalnega dvojčka/enotnega sistema upravljanja in za kaj se uporablja?

Digitalni dvojček organizacije je programska predstavitev organizacije. Vključuje poznavanje ključnih medsebojnih odvisnosti med poslovnimi sredstvi (izdelki, poslovne operacije, viri itd.) ter je opremljen z operativnimi podatki in vsebinskimi informacijami. Pogosto se za digitalni dvojček organizacije uporablja analogija z navigacijskim sistemom, ki nam na poti do cilja predstavi in omogoči vožnjo po različnih poteh: najhitrejša pot, pot brez cestnin itd. Področje uporabe digitalnega dvojčka organizacije je lahko na primer posamezen poslovni proces npr. nabavljanje, celotna oskrbovalna veriga vključno z odvisnostmi od dobaviteljev in distribucijskih partnerjev ali kar celotno podjetje vključno z njegovim poslovnim ekosistemom.

Na zemljevidu trendov je koncept digitalnega dvojčka organizacije/enotnega sistema organizacije pomemben za strateške preobrazbe, inovacije poslovnih modelov in operativno optimizacijo (odličnost poslovnih procesov). Virtualni zemljevid oskrbovalne verige lahko na primer zagotovi preglednost od začetka do konca, tako da vsi zainteresirani deležniki natančno vedo, kje je pošiljka, po kateri poti je prispela in kdaj bo prispela na cilj. Ko se pojavijo težave, se lahko digitalni dvojček uporabi za analiziranje različnih scenarijev rešitev. Na ta način povečamo poslovno odpornost, ki je trenutno zelo pridobila na pomenu predvsem zaradi tveganj, ki so danes prisotna pri oskrbovalnih verigah. V digitalni dvojček organizacije je mogoče vključiti tudi trenutne varnostne in regulativne zahteve ("skladnost z zakonodajo").

Če povzamemo, je digitalni dvojček osrednji koncept industrije 4.0, ki zdaj postaja tudi ključni koncept za ustvarjanje virtualne predstavitve podjetja kot dela ekosistema za načrtovanje in izvajanje scenarijev za uspešno preoblikovanje in operativno odličnost.

Objavljeno v Digitalni dvojček, Enoten sistem upravljanja organizacije.