Kako ARIS Aware podpira enoten sistem upravljanja organizacije?

Tradicionalna naloga sistemov upravljanja je dokumentiranje delovanja organizacije. Rezultat so vodila in navodila za delo ter obveščanje zaposlenih o pravilih, ki se jih je potrebno držati ob izvajanju nalog, ter možnih problemih in tveganjih, ki jih lahko doletijo pri tem. V preteklosti so različni pogledi na poslovanje kot so obvladovanje kakovosti, obvladovanje poslovno informacijske arhitekture oziroma obvladovanje tveganj bili podprti z različnimi in posebej za posamezen poslovni vidik specializiranimi sistemi. Danes morajo organizacije, ki želijo biti uspešne v digitalnem svetu, povezati vse te poslovne vidike in razumeti vse njihove soodvisnosti.

Enoten sistem upravljanja, ki temelji na ARIS-u, izpolnjuje vse zahteve modernega sistema za upravljanje. Združuje vse primere uporabe in s tem omogoči celovit pregled celotnega podjetja. Enoten sistem upravljanja mora vedno posredovati sveže informacije, predstavljati eno resnico in ponujati informacije v enostavno razumljivi obliki. Povezati mora vse pomembne podatke in jih dostaviti pravim ljudem ob pravem času. Dodana vrednost, ki jo prinaša ARIS Aware, je integracija podatkov iz različnih virov (povezanih z različnimi pogledi in primeri uporabe), njihova vizualizacija ter predstavitev v primernem kontekstu. Zmožnost vizualne in interaktivne analitike, ki je prilagojena posamezni vlogi, omogoča uporabnikom sistema upravljanja, da hitreje in pravilno ukrepajo ter v popolnosti razumejo soodvisnosti med procesi in poslovnimi področji.

Spodaj je predstavljeno nekaj primerov ARIS Aware nadzornih plošč.

Obvladovanje strategije

Nadzorna plošča za cilje se nahaja poleg modelov za opis strategije in ciljev. Modeli predstavljajo informacije o viziji in misiji organizacije kot tudi cilje in strategije, ki jih podpirajo. Ali so bili cilji izpolnjeni ali ne merimo preko ključnih kazalnikov uspeha, ki jih prav tako lahko vzdržujemo v ARIS-u.

Nadzorna plošča prikazuje informacije na način, ki omogoča hitro oceno izpolnitve ciljev.  Vsebuje listo ciljev in za vsak cilj listo kazalnikov, ki mu pripadajo. Izpolnitev vsakega cilja in kazalnika je predstavljena s semaforjem katerega barva je odvisna od prednastavljenih mejnih vrednosti za kazalnike in uteženih povprečnih vrednosti pripadajočih kazalnikov za cilje. Izračuni so narejeni na osnovi pravil, ki se uporabljajo pri metodi uravnoteženih kazalnikov (BSC).

Obvladovanje procesov

Tudi obvladovanje procesov je proces, ki ga je potrebno spremljati in nadzorovati. Lastniki procesov so med drugim odgovorni za pravilnost dokumentacije poslovnega procesa in upravljanje sprememb v poslovnih procesih za katere so odgovorni, zato ARIS Aware vsebuje nadzorne plošče, ki pomagajo lastnikom procesov pri njihovem delu.

Nadzorna plošča vsebuje pregled statusov poslovnih procesov v repozitoriju, pregled odgovornosti lastnikov in pregled modelov, ki bodo morali biti verificirani v bližnji prihodnosti.

Obvladovanje celotne izkušnje stranke

Ena izmed nadzornih plošč namenjenih za analizo poti strank prikazuje informacije o stikih s stranko na poti stranke (število stikov s stranko, ki so povezani z internimi procesi, pomen stika za organizacijo in stranko ter oceno potenciala stika s stranko na osnovi ocene vložka v transformacijo in dobrobiti, ki jih prinese transformacija.)

Obvladovanje tveganj

Za učinkovito poslovanje je potrebno identificirati tveganja, ki pomenijo nevarnost nedoseganja zastavljenih ciljev. Z ARIS Aware lahko enostavno predstavimo ocene tveganj in ostale analize povezane z obvladovanjem tveganj in skladnosti z zakonodajo v spletnem portalu, ki je del rešitve za enotni sistem upravljanja organizacije.

Obvladovanje poslovno-informacijske arhitekture

Obvladovanje poslovno-informacijske arhitekture obsega veliko nalog, ki za uspešno izvajanje zahtevajo podporo natančnih analiz. Nadzorne plošče v ARIS Aware omogočajo vizualno predstavitev takih analiz in s tem učinkovito in uspešno izvajanje zadanih nalog.

Nadzorna plošča za organizacijske enote vsebuje informacije o vseh IT sistemih, ki jih uporablja organizacijska enota oziroma se uporabljajo pod nadzorom organizacijske enote.

Obvladovanje učinkovitosti/ procesno rudarjenje/ digitalni dvojček

Eden izmed najbolj kritičnih korakov upravljanja je povezava med fazo načrtovanja in realnim svetom saj s tem omogočimo trajnostni razvoj poslovnih procesov, ki je osnovan na dejstvih. To lahko dosežemo s procesnim rudarjenjem s pomočjo ARIS Process Performance Managerja (PPM) in uporabo zajetih kazalnikov in aktualnih podatkov o izvajanju delovnih tokov v ARIS Aware.

Zgornja nadzorna plošča je primer kombinacije modela procesa in kazalnikov, ki so zajeti pri izvajanju procesa. Na ta način sklenemo življenjski cikel poslovnega procesa saj s tem omogočimo realne vhode v načrtovanje strategije (izpolnjevanje ciljev) in nadalje načrtovanje izboljšav v obstoječih poslovnih procesih oziroma načrtovanje novih poslovnih procesov.

 

Objavljeno v ARIS AWARE, Enoten sistem upravljanja organizacije.