Digitalna transformacija – načrtovanje in izboljševanje procesov IX. – Upravljanje procesov

Sodelovanje

Izboljševanje procesov je proces, ki zahteva sodelovanje večjega števila ljudi, ki delujejo na različnih področjih v organizaciji. Zahteva skupinsko delo, ki združuje znanja in talente tako poslovnega kot IT nivoja organizacije. Poleg tega mora biti proces dovolj prilagodljiv, da se pravočasno in učinkovito odziva na zahteve strank in poslovanja.

Orodja ARIS predstavljajo idealno platformo za izboljševanje procesov saj vsem deležnikom omogočajo primerna orodja za  podporo procesu  ter jih hkrati s procesno usmerjenim okoljem za sodelovanje povezuje med sabo.

Upravljanje procesov

Pomemben del projekta načrtovanja oziroma izboljševanja procesov je proces upravljanja procesov s katerim zagotovimo, da so zahteve za procese in spremembe zbrane, imajo določeno prioriteto ter so potrjene  in vpeljane na kontroliran način.

Upravljanje poteka na treh nivojih:

Upravljanje BPM, ki vključuje:

 • usklajevanje s strategijo,
 • lastništvo procesov,
 • izboljševanje poslovanja,
 • obvladovanje učinkovitosti.

Upravljanje procesov, ki vključuje:

 • cilje procesov,
 • upravljanje sprememb,
 • izboljševanje procesov,
 • obvladovanje pregleda in vpeljave procesov,
 • objavljanje procesov.

Upravljanje modelov, ki vključuje:

 • pravice dostopa,
 • upravljanje sprememb,
 • verzioniranje,
 • upravljanje objav,
 • obvladovanje konfiguracij.

Upravljanje obvladovanja poslovnih procesov je osredotočeno na vodstvene vloge v procesu vzpostavljanja lastništva procesov, poslovnih ciljev in ukrepov za izboljšanje učinkovitosti.

Upravljanje procesov je osredotočeno na vzpostavitev procesa upravljanja procesov t.j. proces, ki kontrolira določanje procesnih ciljev, zbiranje zahtev za izboljšave, načrtovanje procesov, pregledovanje in vpeljavo procesov.

Upravljanje modelov je osredotočeno na podrobnejše vidike upravljanja kot je dostop do modelov procesa v orodju.

Orodja ARIS platforme imajo že vgrajene delovne tokove, ki podpirajo vse vidike upravljanja procesov in modelov. Te delovne tokove lahko dodatno razširimo glede na specifične zahteve posamezne organizacije. Delovni tokovi delujejo znotraj okolja za sodelovanje in za obveščanje uporabnikov o njihovih nalogah uporabljajo sporočanje preko spletnega portala (ARIS Connect) in elektronske pošte. Na ta način je zagotovljeno, da so aktivnosti načrtovanja in izboljševanja procesov izvedene na dobro kontroliran in kakovosten način brez uporabe tretjih orodij, ki delujejo izven okolja za upravljanje procesov.

ARIS Connect: Podajanje zahteve za spremembo modela

Objavljeno v Digitalna transformacija, Sodelovanje.