Modeliranje s pomočjo tabele v ARIS Connect Designerju

ARIS 9.8 SR4 prinaša funkcionalnost modeliranja s pomočjo tabele v ARIS Connect Designer, ki omogoča enostavno zajemanje podatkov o procesu in hkraten prikaz modela procesa.

Pristop poenostavi in pospeši začetno kreiranje modelov procesov še posebno v primerih, ko je zahtevan hiter zajem podatkov, kot so intervjuji s ključnimi uporabniki ali izvajanje delavnic.

Funkcionalnost podpira notaciji BPMN in EPC ter vsa pravila za modeliranje, ki smo jih določili za ti dve notaciji.

Modeliranje s pomočjo tabele je na voljo takoj, ko kreiramo nov model. Med modeliranjem lahko preklapljamo med klasičnim modeliranjem in modeliranjem s pomočjo tabele.

ARIS Connect Designer - Kreiranje modela

Objekte dodajamo v model s klikom na plus v spodnjem levem kotu.

ARIS Connect Designer - Dodajanje novega objekta v modelIzberemo tip objekta…

Izbiranje tipa objekta…vpišemo naziv objekta…

Vpisovanje naziva novega objekta…dodatni opis…

Vpisovanje dodatnih atributov

…in povezane objekte, na primer vlogo, ki izvaja aktivnost.

Dodajanje izvajalcev aktivnosti

Objavljeno v ARIS Connect.