Analiziranje repozitorija s poizvedbami (queries)

Analiziranje repozitorija s poizvedbami (queries) je nova zmožnost, ki je bila predstavljena z orodji ARIS 9.x. S pomočjo poizvedb enostavno in grafično predstavimo kompleksne povezave med elementi repozitorija pod pogojem, da je zgradba repozitorija konsistentna in standardizirana –  glej arhitektura procesov.

Primer: V organizaciji poslovni proces predstavlja »end-to-end« podporo storitvi. Poslovni proces je sestavljen iz več procesov. IT podpora procesu je določena na nivoju aktivnosti, ki sestavljajo proces.Poslovni proces in pripadajoči procesi

Zahteva: Zaradi konsolidacije IT podpore procesom želimo izpis vseh aplikacij, ki podpirajo posamezni poslovni proces.

Rezultat poizvedbe, ki poišče vse aplikacije, ki podpirajo izvajanje poslovnega procesa

Rešitev:

Kreiranje poizvedbe za želeno analizo – aplikacije, ki podpirajo poslovni proces poteka po naslednjih korakih:

1. Kliknemo na new New > Poizvedba Query. Odpre se čarovnik za kreiranje poizvedb.

2.  Izberemo bazo za katero bi radi kreirali poizvedbo.

Preden začnemo kreirati poizvedbo moramo izbrati bazo, ki bo osnova za poizvedbo.

3. Če je potrebno se logiramo v izbrano bazo.

4. Odpre se zavihek »Query 1«.

Zavihek "Query" kjer kreiramo poizvedbe
5. Če stolpca “Query” in “Output” nista odprta ju aktiviramo s klikom na ikoni query2 in output.

6. V okence “Start”  vpišemo ime elementa za katerega bi radi kreirali poizvedbo – v našem primeru je to Poslovni proces.

Vpis začetnega elementa poizvedbe
7. V naslednjem koraku izberemo procese, ki so podrejeni poslovnemu procesu: Poslovni proces has assignment -> Model -> Process view -> Proces

Kreiranje poizvedbe: Procesi, ki so podrejeni poslovnemu procesu
8. Po izbiri procesa sledi korak, kjer poiščemo aplikacije, ki se podpirajo izvajanje procesa. Proces contains -> Object -> Function view -> Tip aplikacije

Kreiranje poizvedbe: Aplikacije, ki podpirajo izvajanje procesa
9. Poizvedba, ki nam bo izpisala aplikacije, ki podpirajo izvajanje izbranega poslovnega procesa, je kreirana.


10. Poizvedbo takoj testiramo tako, da kliknemo na start_query Start query in vpišemo naziv poslovnega procesa katerega želimo analizirati – v našem primeru je to poslovni proces Kreditno poslovanje za PO.  Iskanje želenega poslovnega procesa je olajšano s pomočjo t.i. rocket search, ki nam sproti išče poslovne procese, ki ustrezajo nizu znakov, ki so vpisani v iskalno polje.

Določanje začetne točke poizvedbe
11. Predstavitev rezultata lahko prilagodimo v zavihku View. Na voljo imamo: osnovni, radialni in vgnezdeni pogled.
Osnovni, radialni in vgnezdeni pogled na rezultat poizvedbe
Grafični rezultat lahko s Copy&Paste prenesemo v druge aplikacije npr. Word, Powerpoint ipd.

12. Če ne želimo, da nam poizvedba izpiše procese, ki pripadajo poslovnemu procesu, izberemo objekt proces in kliknemo na opcijo Hide results.

Posamezen korak poizvedbe lahko tudi izločimo iz grafične predstavitvePrikaz rezultata poizvedbe v obliki tabele

1. V zavihku Start izberemo opcijo Create table view.

Poizvedbe v ARIS Architectu - kreiranje tabele za prikaz rezultata
2. Z drag&drop odvlečemo želene elemente iz okna, kjer definiramo poizvedbo, v predlogo (template) tabele.

Kreiranje predloge za prikaz rezultata poizvedbe v obliki tabele
3. V zavihku Spreadsheet imamo dodatne opcije za prilagditev izgleda tabele.

Prilagajanje izgleda celic predloge tabele.
4. Končni rezultat poizvedbe , ki nam izpiše vse aplikacije, ki podpirajo poslovni proces.

Rezultat poizvedbe, ki poišče vse aplikacije, ki podpirajo izvajanje poslovnega procesa
5. Na novo kreirano poizvedbo vedno najprej shranimo v mapo Analyses/Queries/Private

Shranjevanje novo kreirane poizvedbe

Deljenje poizvedbe

Poizvedbo lahko delimo tako, da je na voljo vsem uporabnikom ARIS klientov (Architect/Designer).

1. V mapi Analyses/Queries/Private poiščemo poizvedbo, ki jo želimo deliti z ostalimi uporabniki
2. Z desnim klikom odpremo meni in izberemo opcijo Publish
3. V mapi Public izberemo želeno podmapo in objavimo poizvedbo.

Deljenje poizvedbe z ostalimi uporbniki ARIS klientov (Architect/Designer)

Objavljeno v Analiziranje. Oznake: .