Obvladovanje celotne izkušnje stranke z orodji ARIS I.

V digitalnem svetu so inovativne organizacije zamajale obstoječo strukturo trga, identificirale so šibke točke obstoječih poslovnih modelov in ponudile alternativne rešitve, da bi zadovoljile potrebe strank. Novi poslovni modeli so pognali celotne industrije v medsebojno tekmo. V vedno hitreje spreminjajočem se okolju so trajnostne konkurenčne prednosti začele izgubljati pomen. Organizacije se bodo morale navaditi kako čimbolje izkoristiti kratkotrajne priložnosti, ki se jim ponudijo in kako osvojiti nova področja delovanja. Prepoznavanje priložnosti na osnovi dobrega poznavanja strank bo postala ena izmed ključnih digitalnih spretnosti.

V digitalnem svetu, ki zahteva prilagodljivost, je stalnost postala ena izmed najnevarnejših situacij. Da bi organizacije postale in ostale uspešne bodo morale razviti zmožnosti za neprestano reorganizacijo in razporejanje virov ter razbiti mentaliteto silosov in načine razmišljanja, ki omejujejo inovacije.

Upravljanje celotne izkušnje stranke

Izkušnja stranke predstavlja zavestno in podzavestno dojemanje vseh interakcij, ki jih doživi stranka s tržno znamko skozi svoj življenski cikel. Upravljanje celotne izkušnje stranke pomeni več kot le ugajati svojim spletnim strankam ali poznati strankine nakupovalne navade. Pomeni poznati stranko tako dobro, da se lahko ustvari in stranki dostavi personalizirano izkušnjo, ki bo zagotovila lojalnost in jo vzpodbudila, da svojo dobro izkušnjo deli tudi z drugimi.

Pristopi k upravljanju celotne izkušnje stranke

Koncept upravljanja celotne izkušnje stranke pomaga razumeti kaj stranke želijo doseči in kako želijo komunicirati z vašo organizacijo in procesi. Pridobiti tako dobro znanje o stranki ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe. Znanja je potrebno izvleči iz vseh točk in kanalov preko katerih organizacija komunicira in posluje s stranko. Potrebno je zajeti potrebe in pričakovanja strank, identificirati točke, kanale, poti, procese in vse pripadajoče podatke, iz njih hitro in natančno izluščiti potrebne informacije ter jih uporabiti za določanje ciljev in procesov, ki te cilje podpirajo.

Objavljeno v Obvladovanje celotne izkušnje stranke.