Odkrijte, merite in analizirajte svoje poslovne procese in tako poskrbite za neprestano izboljševanje učinkovitosti. Prepoznajte variante procesov in kje ozka grla predstavljajo potencial za izboljšanje. Zagotovite upoštevanje zakonskih predpisov in preko ključnih kazalnikov spremljajte kako dobro se izpolnjujejo zadani cilji.
Slider
Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni tudi izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.
Slider
Enoten sistem upravljanja s pomočjo digitalizacije znanj poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti operacij organizacije. Sistem ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi pravili in standardi.
Slider
Slider

Prihaja nova verzija ARIS 10. Service Edition 14 prinaša nove zmožnosti za procesno rudarjenje, analiziranje in komunikacijo poslovnih procesov:

  • enostavnejše modeliranje s popolnoma prilagodljivim satelitskim modeliranjem,
  • urejanje tabel in slik neposredno v opisu modelov in objektov, kar omogoča prenos informacij iz dodatne dokumentacije v ARIS repozitorij,
  • ARIS Process Mining Enterprise v oblaku,
  • zgodnje odkrivanje šibkih točk s preverjanjem skladnosti izvajanja procesa v sklopu ARIS Process Mining Advanced in Enterprise.

Predstavitev vseh novih zmožnosti: 16. marec ob 16:00

ARIS 10 SR12

Spletna predstavitev najnovejših funkcionalnosti in inovacij, ki jih prinaša ARIS. Oglejte si številne razširjene zmožnosti kot so: enostavno zajemanje vsebin, satelitsko modeliranje ter upravljanje potrditev.


previous arrow
next arrow
Slider