Procesno rudarjenje
Odkrijte, merite in analizirajte svoje poslovne procese in tako poskrbite za neprestano izboljševanje učinkovitosti. Prepoznajte variante procesov in kje ozka grla predstavljajo potencial za izboljšanje. Zagotovite upoštevanje zakonskih predpisov in preko ključnih kazalnikov spremljajte kako dobro se izpolnjujejo zadani cilji.
Slide 1
Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni tudi izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.
Slide 1
Enoten sistem upravljanja s pomočjo digitalizacije znanj poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti operacij organizacije. Sistem ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi pravili in standardi.

Prihaja ARIS 10 SR16

Agilnost in nemoteno izvajanje procesov sta osnova vsakega uspešnega podjetja in posledično tudi bistvo vsake uspešne preobrazbe. ARIS že vrsto let dokazuje, da je s svojimi edinstvenimi zmožnostmi za analizo poslovnih procesov in procesno rudarjenje odlično orodje za podporo vašim projektom poslovne preobrazbe!
V najnovejši izdaji ARIS 10 SR16 je na voljo nov val inovacij.

19. oktober ob 16. uri

ARIS 10 SR16

ARIS 10 SR14

ARIS 10 Service Edition 14 prinaša nove zmožnosti za procesno rudarjenje, analiziranje in komunikacijo poslovnih procesov:

- enostavnejše modeliranje s popolnoma prilagodljivim satelitskim modeliranjem,
- urejanje tabel in slik neposredno v opisu modelov in objektov,
- zgodnje odkrivanje šibkih točk s preverjanjem skladnosti izvajanja procesa v sklopu ARIS Process Mining Advanced in Enterprise.