Odkrijte, merite in analizirajte svoje poslovne procese in tako poskrbite za neprestano izboljševanje učinkovitosti. Prepoznajte variante procesov in kje ozka grla predstavljajo potencial za izboljšanje. Zagotovite upoštevanje zakonskih predpisov in preko ključnih kazalnikov spremljajte kako dobro se izpolnjujejo zadani cilji.
Slider
Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni tudi izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.
Slider
Enoten sistem upravljanja s pomočjo digitalizacije znanj poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti operacij organizacije. Sistem ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi pravili in standardi.
Slider
Slider

Predstavitve produktov, načrti, strokovni prispevki in srečanja v živo.
Uporabniki za uporabnike.
Mednarodna konferenca skupin uporabnikov rešitev Software AG 2021.

8. - 9. junij 2021

ARIS 10 SR14

Nova verzija ARIS 10 Service Edition 14 prinaša nove zmožnosti za procesno rudarjenje, analiziranje in komunikacijo poslovnih procesov:

- enostavnejše modeliranje s popolnoma prilagodljivim satelitskim modeliranjem,
- urejanje tabel in slik neposredno v opisu modelov in objektov,
- zgodnje odkrivanje šibkih točk s preverjanjem skladnosti izvajanja procesa v sklopu ARIS Process Mining Advanced in Enterprise.


previous arrow
next arrow
Slider