Procesno rudarjenje
Odkrijte, merite in analizirajte svoje poslovne procese in tako poskrbite za neprestano izboljševanje učinkovitosti. Prepoznajte variante procesov in kje ozka grla predstavljajo potencial za izboljšanje. Zagotovite upoštevanje zakonskih predpisov in preko ključnih kazalnikov spremljajte kako dobro se izpolnjujejo zadani cilji.
Slide 1
Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni tudi izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.
Slide 1
Enoten sistem upravljanja s pomočjo digitalizacije znanj poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti operacij organizacije. Sistem ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi pravili in standardi.

ARIS 10 SR16

Agilnost in nemoteno izvajanje procesov sta osnova vsakega uspešnega podjetja in posledično tudi bistvo vsake uspešne preobrazbe. ARIS že vrsto let dokazuje, da je s svojimi edinstvenimi zmožnostmi za analizo poslovnih procesov in procesno rudarjenje odlično orodje za podporo vašim projektom poslovne preobrazbe!
V najnovejši izdaji ARIS 10 SR16 je na voljo nov val inovacij.

ARIS 10 SR16 prinaša

  • novo funkcionalnost za iskanje vzrokov, ki omogoča lažje iskanje ozkih grl pri izvajanju procesov (ARIS process mining),
  • opcijo prenosa samodejno odkritih procesov iz procesnega rudarjenja v ARIS repozitorij,
  • upravljanje variant, ki poenostavlja uvajanje sprememb,
  • integracijo s spletnimi ponudniki prevajalskih storitev,
  • prenovljeno začetno stran ARIS Connect portala,
  • nov priključek webMethods.io, ki omogoča povezavo sistema ARIS z več kot 300 sistemi in tako omogoči celovit pregled nad vašim poslovanjem.