ARIS Simulation

Interaktivna simulacija procesov
 • pregled simuliranih procesov, njihov status ter vrednotenje preko statističnih tabel in diagramov,
 • upravljanje simulacije s pomočjo orodnih vrstic, menijev ali preprostega pritiska na gumb,
 • določanje hitrosti simulacije
 • animacija modelov in objektov med simulacijo ter prikaz izbranih atributov.
Simulacija modelov v notaciji EPC ali BPMN™
 • simulacijo lahko izvedemo na modelih procesov v EPC ali BPMN notaciji,
 • analiziranje kazalnikov za določanje ozkih grl,
 • kazalniki lahko predstavljajo pretočne čase, dinamični čakalni čas ali izkoristek virov in njihove stroške.
Simulacija tveganj
 • omogoča analiziranje odvisnosti med poslovnimi procesi, tveganji in kontrolami,
 • v objekte, ki se uporabljajo pri obvladovanju tveganj dodamo atribute kot so učinkovitost kontrol, razporeditev vrednosti škode, velikost vzorcev in vrednost zmanjšanja škode, kot rezultat sprejetih ukrepov.
Širok nabor možnosti
 • človeške vire lahko razgradimo do nivoja posameznih vlog ali oseb,
 • spreminjamo lahko posamezne atribute objektov kot so časi, stroški, frekvence, verjetnosti ali prioritete porabe virov,
 • prožno izbiranje želenih podatkov o simuliranih modelih in objektih,
 • statistika na nivoju aktivnosti, ki prikazuje število izvajanj in dinamični čakalni čas,
 • statistika na nivoju modelov, ki prikazuje število izvedb procesa in pretočne čase.
L-SIM®
 • simulacija v ARIS-u deluje s pomočjo L-SIM®, ki ga je razvilo podjetje Lanner Group, vodilno na področju programske opreme za simulacijo,
 • L-SIM® je v celoti integriran v ARIS in ne potrebuje posebnega uvoza/ izvoza, kar pomeni, da lahko takoj simuliramo modele, ki se nahajajo v ARIS repozitoriju.