ARIS Simulation

Interaktivna simulacija procesov

 • pregled simuliranih procesov, njihov status ter vrednotenje preko statističnih tabel in diagramov,
 • upravljanje simulacije s pomočjo orodnih vrstic, menijev ali preprostega pritiska na gumb,
 • določanje hitrosti simulacije
 • animacija modelov in objektov med simulacijo ter prikaz izbranih atributov.

Širok nabor zbranih podatkov

 • prožno izbiranje želenih podatkov o simuliranih modelih in objektih,
 • statistika na nivoju aktivnosti, ki prikazuje število izvajanj in dinamični čakalni čas,
 • statistika na nivoju modelov, ki prikazuje število izvedb procesa in pretočne čase.

Simulacija modelov v notaciji EPC in BPMN™

 • simulacijo lahko izvedemo na modelih procesov v EPC ali BPMN notaciji,
 • analiziranje kazalnikov za določanje ozkih grl,
 • kazalniki lahko predstavljajo pretočne čase, dinamični čakalni čas ali izkoristek virov in njihove stroške

Podpora planiranju virov

 • človeške vire lahko razgradimo do nivoja posameznih vlog ali oseb,
 • spreminjamo lahko posamezne atribute objektov kot so časi, stroški, frekvence, verejetnosti ali prioritete porabe virov.

L-SIM®

 • simulacija v ARIS-u deluje s pomočjo L-SIM®, ki ga je razvilo podjetje Lanner Group, vodilno na področju programske opreme za simulacijo,
 • L-SIM® je polno integriran v ARIS, ne potrebuje posebnega uvoza/ izvoza, kar pomeni, da lahko takoj simuliramo modele, ki se nahajajo v ARIS repozitoriju.

Simulacija tveganj

 • omogoča analiziranje odvisnosti med poslovnimi procesi, tveganji in kontrolami,
 • v objekte, ki se uporabljajo pri obvladovanju tveganj dodamo atribute kot so učinovitost kontrol, razporeditev vrednosti škode, velikost vzorcev in vrednost zmanjšanja škode, kot rezultat sprejetih ukrepov.