ARIS Process Performance Manager (PPM)

ARIS Process Performance Manager (PPM) omogoča uporabo procesne inteligence za odkrivanje, merjenje in analiziranje izvajanja poslovnih procesov podprtih z IT rešitvami.

Odkrivanje procesov: Analiziranje izvajanja procesov
 • Avtomatično odkrivanje izvajanja poslovnih procesov od začetka do konca, ki so lahko podprti z več IT rešitvami,
 • uporaba rezultatov procesnega rudarjenja za povečanje učinkovitosti operacij,
 • analiziranje variant procesov od najbolj pogostega procesnega toka do pregleda vseh poti po katerih se izvaja proces,
 • uporaba inteligentnih vpogledov v izvajanje poslovnih procesov in njihovih soodvisnosti za zmanjševanje kompleksnosti in stroškov,
 • odkrivanje in optimizacija sodelovanja organizacijskih struktur pri izvajanju procesov.
Podpora odločanju
 • Rezultati analiz pomagajo pri sprejemanju odločitev zaposlenih, lastnikov procesov in vodstva,
 • povezava procesne in poslovne analitike omogoča boljše in hitrejše odločitve,
 • primerjava stanj kot-je in kot-naj-bi-bilo,
 • avtomatično kreiranje poročil v obliki dokumentov,
 • kreiranje interaktivnih nadzornih plošč.
Identifikacija vzrokov in pomoč pri iskanju rešitev
 • Analiziranje procesnih kazalnikov preko različnih dimenzij s pomočjo interaktivnih filtrov,
 • odkrivanje ključnih vzrokov za ozka grla, odstopanja in zmanjšane učinkovitosti procesov,
 • uporaba statističnih analiz,
 • proaktivno analiziranje —nastavitev opozarjanja za izbrane kazalnike,
 • primerjava najboljših in najslabših praks izvajanja procesov,
 • podpora vpeljevanju najboljših praks izvajanja procesov v celotno organizacijo,
 • identifikacija šibkih točk in vzorcev izvajanja procesov.