ARIS Process Performance Manager (PPM) omogoča uporabo procesne inteligence za odkrivanje procesov (procesno rudarjenje), merjenje in analiziranje učinkovitosti  poslovnih procesov ter analiziranje vzorcev obnašanja poslovnih procesov. Ker ARIS PPM omogoča spremljanje izvajanja procesov preko različnih IT rešitev, lahko procese spremljamo od začetka do konca (end-to-end) ter tako dobimo celovito sliko o izvajanju procesa.

Odkrivanje in analiziranje izvajanja procesov
 • Avtomatično odkrivanje izvajanja poslovnih procesov od začetka do konca, ki so lahko podprti z več IT rešitvami,
 • uporaba rezultatov procesnega rudarjenja za povečanje učinkovitosti operacij,
 • analiziranje variant procesov od najbolj pogostega procesnega toka do pregleda vseh poti po katerih se izvaja proces,
 • uporaba inteligentnih vpogledov v izvajanje poslovnih procesov in njihovih soodvisnosti za zmanjševanje kompleksnosti in stroškov,
 • odkrivanje in optimizacija sodelovanja organizacijskih struktur pri izvajanju procesov.
Podpora odločanju
 • Rezultati analiz pomagajo pri sprejemanju odločitev zaposlenih, lastnikov procesov in vodstva,
 • povezava procesne in poslovne analitike omogoča boljše in hitrejše odločitve,
 • primerjava stanj kot-je in kot-naj-bi-bilo,
 • avtomatično kreiranje poročil v obliki dokumentov,
 • kreiranje interaktivnih nadzornih plošč.
Identifikacija vzrokov in pomoč pri iskanju rešitev
 • Analiziranje procesnih kazalnikov preko različnih dimenzij s pomočjo interaktivnih filtrov,
 • odkrivanje ključnih vzrokov za ozka grla, odstopanja in zmanjšane učinkovitosti procesov,
 • uporaba statističnih analiz,
 • proaktivno analiziranje — nastavitev opozarjanja za izbrane kazalnike,
 • primerjava najboljših in najslabših praks izvajanja procesov,
 • podpora vpeljevanju najboljših praks izvajanja procesov v celotno organizacijo,
 • identifikacija šibkih točk in vzorcev izvajanja procesov.