ARIS Process Governance

ARIS Process Governance pomaga organizaciji vzpostaviti politike za upravljanje BPM in avtomatizirati procese, ki podpirajo upravljanje.

ARIS Process Governance omogoča:

 • načrtovanje in vpeljevanje procesov upravljanja,
 • hitre spremembe teh procesov brez pomoči IT,
 • avtomatiziranje administrativnih nalog v orodjih ARIS platforme,,
 • prilagoditev obstoječih procesov zahtevam organizacije,
 • zmanjšanje napora za spreminjanje procedur za 80 odstotkov.

Modeliranje in vpeljevanje procesov upravljanja procesov

Procese upravljanja načrtujemo in modeliramo v ARISu tako kot vse ostale procese. Prednost pristopa je, da za to ne potrebujemo programerskih znanj. Procese lahko predstavimo na različnih nivojih podrobnosti, nato pa posameznim aktivnostim dodamo vloge, zaslone, dialoge, ki jih kreiramo z enostavnim “drag&drop” čarovnikom in spletne storitve, ki avtomatizirajo ali prožijo funkcionalnosti različnih sistemov, kot so ARIS ali SAP.

Proces prikazan kot model v EPC notaciji se avtomatično transformira v tehnično BPMN notacijo, ki je namenjena izvajanju. BPMN model se prenese v aplikacijo, ki obvladuje izvajanje in spremljanje procesa na osnovi podatkov, ki so zapisani v ARIS repozitoriju. Na tak način enostavno in hitro podpremo kompleksne delovne tokove upravljanja življenskih ciklov.

Procesna nadzorna plošča

Nadzorna plošča procesov prikazuje sezname vseh procesov, ki so odprti, se izvajajo, so delegirani ali so bili že zaključeni. Za vsakega uporabnika imamo pregled odgovornosti v sklopu procesov upravljanja in statusov v katerih se nahajajo naloge. Uporaba nadzorne plošče je enostavna. Aktivnosti so vodene s pomočjo čarovnikov in sporočil preko e-pošte.

Podpora različnim procesom upravljanja

ARIS Process Governance vsebuje referenčne modele, ki jih enostavno prilagodimo svojim zahtevam za podporo:

 • proceduram za objavo modelov
 • neprestanemu izboljševanju,
 • obvladovanju zahtev,
 • obvladovanju politik,
 • vpeljevanju SAP,
 • modeliranju in analiziranju delovnih tokov,
 • presojam,
 • procesom centra za odličnost poslovnih procesov.

Integracija s Process Performance Managerjem

S pomočjo Process Performance Managerja lahko merimo učinkovitost procesov podprtih z ARIS Process Governance. Na osnovi prednastavljenih kazalnikov lahko merimo pretočne čase, ki nam povedo ali se procesi upravljanja izvajajo na optimalen način.