ARIS Process Governance

ARIS Process Governance pomaga organizaciji vzpostaviti politike za upravljanje procesov in avtomatizirati procese, ki podpirajo upravljanje življenjskega cikla procesnih znanj.

Načrtovanje in vpeljevanje procesov upravljanja procesov

Procese upravljanja načrtujemo in modeliramo v ARIS-u tako kot vse ostale procese. Prednost pristopa je, da za to ne potrebujemo programerskih znanj. Procese lahko predstavimo na različnih nivojih podrobnosti, nato pa posameznim aktivnostim dodamo vloge, zaslone, dialoge in spletne storitve, ki avtomatizirajo ali prožijo funkcionalnosti ARIS platforme in/ali tretjih aplikacij. Na tak način enostavno in hitro podpremo kompleksne delovne tokove upravljanja življenjskih ciklov procesov.

Nadzorne plošče upravljanja procesov

Nadzorna plošča za upravljanje procesov prikazuje sezname vseh nalog, ki so še odprte, se izvajajo, so delegirane ali pa so bile že zaključene. Za vsakega uporabnika imamo pregled odgovornosti v sklopu procesov upravljanja in statusov v katerih se nahajajo njegove naloge. Aktivnosti uporabnikov odgovornih za upravljanje procesov so vodene s pomočjo čarovnikov in e-pošte.

Podpora različnim procesom upravljanja

ARIS Process Governance vsebuje referenčne modele, ki jih enostavno prilagodimo svojim zahtevam za podporo:

  • proceduram za objavo modelov
  • neprestanemu izboljševanju,
  • obvladovanju zahtev,
  • obvladovanju politik,
  • vpeljevanju informacijskih sistemov ter modeliranju in analiziranju delovnih tokov,
  • presojam,
  • procesom centra za odličnost poslovnih procesov.
Integracija z ARIS PPM

S pomočjo ARIS Process Performance Managerja lahko merimo učinkovitost procesov podprtih z ARIS Process Governance. Na osnovi pred-nastavljenih kazalnikov merimo pretočne čase, ki nam povedo ali se procesi upravljanja izvajajo na optimalen način.