ARIS openBPM

ARIS openBPM odpira pot modeliranju procesov, ki so neodvisni od tehnološke platforme na kateri se bodo izvajali.

ARIS openBPM omogoča:

  • avtomatično transformacijo procesnih modelov v EPC notaciji v modele BPMN notacije na osnovi predkonfiguriranih vzorcev,
  • izvoz BPMN modelov vključno s programskimi storitvami v BPMN 2.0 format, ki je primeren za uvoz v vse BPM sisteme, ki razumejo BPMN 2.0,
  • avtomatizacijo procesov na kateremkoli ciljnem sistemu,
  • mapiranje CentraSite programskih storitev s poslovnimi storitvami v ARIS-u, kot pomoč pri razvoju storitev.