ARIS for SAP Solutions je dodatni modul, ki pospeši načrtovanje, dokumentiranje in optimizacijo procesov podprtih s SAP. Predstavlja most med poslovnim in IT nivojem od načrta projekta do vpeljave in podpore delujočemu sistemu.

ARIS for SAP Solutions

Načrtovanje procesov podprtih s SAP rešitvami

ARIS Architect in Designer for SAP Solutions podpirata načrtovanje vseh procesov v organizaciji tako tistih, ki bodo podprti s SAP rešitvami kot tistih, ki ne. To nam omogoča, da uporabimo poslovne procese za podporo vpeljavi SAP rešitev oziroma SAP procese kot začetno točko obvladovanja procesov in njihove optimizacije. ARIS for SAP Solutions učinkovito podpira modeliranje prilagojeno SAP konceptom. S pomočjo posebnih čarovnikov omogoča kreiranje konsistentnih SAP procesov, ki so v skladu s projektu primernimi konvencijami ter pripravljeni za sinhronizacijo s SAP Solution Managerjem.

 

Sinhronizacija vsebin s SAP Solution Managerjem

Sinhronizacija ARIS-a in SAP Solution Managerja zagotavlja vse potrebne procesne informacije za podporo projektu vpeljave, vzdrževanja oziroma nadgradnje SAP rešitev.

V ARIS lahko prenesemo veje (branches), mape (folders), procese in procesne korake vključno s SAP transakcijami, dokumentacijo, pregledom strukture SAP sistema in matičnih podatkov.

Procesno vsebino, ki jo uvozimo iz SAP Solution Managerja pretvorimo v popolne procese od začetka do konca (end-2-end), ki so usklajeni s poslovnimi zahtevami. Na ta način dobimo procesno usmerjen načrt in obseg vpeljave, ki ga potem sinhroniziramo nazaj v SAP Solution Manager.

Uporaba SAP referenčnih vsebin

Modeliranje procesov lahko začnemo na osnovi SAP referenčnih vsebin kot so:

  • SAP Business Process Repository (BPR) in SAP najboljše prakse,
  • najboljše prakse za SAP iz Software AG Industry.PerformanceREADY,
  • SAP solution maps,
  • rezultati redokumentacije SAP sistema v obliki kot-je procesov kreiranih na osnovi uporabe SAP,
  • SAP Enterprise Service Repository (ESR).

Performance.Ready modeli najboljših SAP praks

Avtomatično kreiranje projektne dokumentacije

Z ARIS Architectom for SAP Solutions lahko avtomatično kreiramo projektno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • obseg projekta,
  • pregled poslovnih zahtev,
  • poslovni načrt - business blueprint,
  • tehnološki načrt,
  • specifikacija poročil. vmesnikov, konverzij, razširitev in obrazcev (RICEF)

in na ta način prihranimo pri stroških in času.

Avtomatično kreiranje testnih scenarijev

ARIS Architect for SAP Solutions omogoča kreiranje testnih scenarijev na osnovi poslovnih procesov. Tesni scenariji se prenesejo v SAP Solution Manager ali npr. v HP Quality Center, kjer izvedemo testiranje. Tako se izognemo podvajanju dela in zmanjšamo tveganja pri kreiranju testnih scenarijev izvajanja procesov.

ARIS Test Designer

Spremljanje in rudarjenje procesov

Ko je sistem vpeljan in deluje, vam ARIS pomaga s številnimi analitičnimi zmožnostmi, ki sežejo od enostavnih poizvedb in tabel do kompleksnih analiz in nadzornih plošč v realnem času.
ARIS Process Performance Manager (PPM) pomaga odkriti in analizirati zaporedje izvajanja aktivnosti v procesih podprtih s SAP sistemom. Prednastavljena konfiguracija za povezavo na SAP MM in SAP SD modul omogoča hitro vpeljavo ARIS PPM. Instance izvajanja procesov so opremljene z različnimi kazalniki, merami in dimenzijami, kar nam omogoča, da z rudarjenjem procesov kar najhitreje odkrijemo vzroke, ki vodijo do slabše učinkovitosti procesov, ter še pravočasno pripravimo in vpeljemo ukrepe za odpravo teh vzrokov.