Načrtovanje rešitev na osnovi arhitekture organizacije je ključna aktivnost v procesu transformacije. Arhitektura organizacije omogoča povečanje konsistentnosti rešitev ter zmanjšanje stroškov in tveganj.

Pri izgradnji celovite (kot-je) slike organizacije morajo arhitekti sodelovati z lastniki procesov in odgovornimi za IT, pri izgradnji kot-bo arhitekture združiti sile s poslovnim vodstvom in produktnimi strategi in za realizacijo konsistentnih rešitev sodelovati z vodji projektov. Z uporabo orodij ARIS platforme lahko vsi ti deležniki delajo skupaj. Poleg celovite podpore pristopu ARIS zagotavlja metodologijo za določanje vseh podrobnosti arhitekture od ciljev, kazalnikov, zahtev in projektov, procesov, tržišč in proizvodov do UML in topografij mrež. Poleg tega se ARIS povezuje z vodilnimi IT platformami, tako da lahko ARIS for ArchiMate in ARIS for TOGAF uporabite za načrtovanje vaših SAP®  ali Oracle® projektov oziroma integracij storitev na različnih platformah kot so webMethods ipd.

Ključne pridobitve:

  • popolna podpora ArchiMate 2.1, ArchiMate 3.0 in TOGAF 9.2, na voljo so vsi pogledi in celoten metamodel,
  • usklajenost z ostalimi vodilnimi pristopi kot sta Zachman® in ITIL®,
  • integrirana podpora domenskim jezikom kot so BPMN™, ERM in UML™,
  • vgrajeno upravljanje zahtev in portfelja projektov,
  • uporabniku prijazno načrtovanje,
  • obsežne zmožnosti poročanja in objavljanja vsebin,
  • prilagodljiv repozitorij s profesionalno podporo (delovni tokovi) upravljanju uporabnikov ter verzioniranju,
  • integracija z vodilnimi razvojnimi in izvajalskimi platformami.