ARIS Connect

ARIS Connect je spletni portal, ki pomaga vzpostaviti omrežje za izboljševanje in obvladovanje poslovnih procesov. Podpira vključitev vseh deležnikov (tudi preko mobilnih naprav) v proces načrtovanja, komuniciranja, sodelovanja ter nadziranja vsebine in kazalnikov uspešnosti poslovnih procesov.

Komunikacija vsebin

ARIS Connect je namenjen vsem zaposlenim v organizaciji. Vsak lahko pregleda, deli ali komentira modele procesov ter razpravlja o izboljšavah. Novi načini objave, predstavitve pomembnih dejstev ali pogledi v obliki tabel in matrik, pomenijo, da je vsebina procesov razumljiva tudi deležnikom, ki nimajo ekspertnih znanj o modeliranju procesov.

Sodelovanje

ARIS Connect podpira sodelovanje med različnimi deležniki ter omogoča enostavno zajemanje in uporabo znanj, ki jih posedujejo zaposleni. S pomočjo personalizacije procesnih vsebin je zagotovljeno, da so posameznemu uporabniku hitro na voljo procesi, nadzorne plošče in dokumenti, ki jih potrebuje za svoje delo. ARIS Connect omogoča, da lahko zaposleni s pomočjo t.i. activity streams sledijo vsem procesno usmerjenim aktivnostim, vidijo o čem teče debata oziroma katera vprašanja so na primer  še odprta pri izboljševanju določenega procesa.

Neprestano izboljševanje

Organizacija lažje sprejme nove in optimizirane procese ter strukture, če so zaposleni od začetka vključeni v proces načrtovanja in so sproti obveščeni o napredku projekta. ARIS Connect podpira mini delovne tokove za podporo zajemu zahtev, pregledovanju in potrjevanju sprememb. Če želimo podpreti zahtevnejše procedure upravljanja procesov se ARIS Connect enostavno integrira z orodjem ARIS Process Governance.

Vizualizacija

ARIS Aware je dodatni modul za ARIS Connect , ki omogoča enostavno integracijo nadzornih plošč v kontekst arhitekture znanj o organizaciji, ki je opisana v ARIS repozitoriju.

Mobilni dostop

Tehnologija na osnovi HTML-5 zagotavlja dostop do ARIS Connect portala tudi preko pametnih telefonov in tablic.