ARIS Connect

ARIS Connect je platforma, ki pomaga vzpostaviti vaše socialno omrežje za izboljševanje in obvladovanje poslovnih procesov. Podpira vključitev vseh deležnikov (tudi preko mobilnih naprav) v proces načrtovanja, komuniciranja, sodelovanja ter nadziranja vsebine in kazalnikov uspešnosti poslovnih procesov.

Odprite dostop do procesno usmerjenih iniciativ vsem deležnikom

ARIS Connect je namenjen vsem zaposlenim v organizaciji. Vsak lahko pregleda, deli ali komentira modele procesov ter razpravlja o izboljšavah.

Razumevanje vsebine brez ekspertnih znanj

Novi načini objave, predstavitve pomembnih dejstev ali pogledi v obliki tabel in matrik, pomenijo, da je vsebina procesov razumljiva tudi deležnikom, ki nimajo ekspertnih znanj o modeliranju procesov.

Izkoristite moč množice in ohranite znanja, ki so v organizaciji

ARIS Connect podpira sodelovanje med različnimi deležniki ter omogoča enostavno zajemanje in uporabo znanj, ki jih posedujejo zaposleni. S pomočjo personalizacije procesnih vsebin je zagotovljeno, da so posameznemu uporabniku hitro na voljo procesi, nadzorne plošče in dokumenti, ki jih potrebuje za svoje delo.

Povečanje zavedanja in sprejemljivosti izboljšav

Organizacija lažje sprejme nove in optimizirane procese ter strukture, če so zaposleni od začetka vključeni v proces načrtovanja in so sproti obveščeni o napredku projekta. ARIS Connect podpirea mini delovne tokove za podporo zajemu zahtev, pregledovanju in potrjevanju sprememb. Če želimo podpreti zahtevnejše procedure upravljanja procesov se ARIS Connect enostavno integrira z orodjem ARIS Process Governance.

Enostaven uporabniški vmesnik

ARIS Connect ima intuitiven, enostaven in različnim vlogam uporabnika prilagodljiv uporabniški vmesnik.

Hitro pregledovanje in analiziranje procesov

ARIS Connect omogoča objavo modelov v realnem času. Spremembe v modelih so vidne takoj, ko so potrjene s strani odgovornih oseb.

Vedno sveže informacije

ARIS Connect omogoča, da lahko zaposleni s pomočjo t.i. Activity streams sledijo vsem procesno usmerjenim aktivnostim, vidijo o čem teče debata oziroma katera vprašanja so npr. še odprta pri izboljševanju določenega procesa.

Obogatitev modelov z nadzornimi ploščami - ARIS Aware

ARIS Aware je dodatni modul za ARIS Connect , ki omogoča enostavno integracijo nadzornih plošč v kontekst arhitekture znanja o organizaciji, ki je opisan v ARIS repozitoriju.

ARIS Aware: Podpora obvladovanju tveganj

Mobilni dostop

Tehnologija na osnovi HTML-5 zagotavlja dostop do ARIS Connect portala tudi preko pametnih telefonov in tablic.