ARIS Connect Designer

ARIS Connect Designer je orodje ARIS platforme namenjeno kreiranju in obvladovanju procesne arhitekture. Klient osnovan na HTML5 tehnologiji je prilagodljiv in enostaven za uporabo. Ker je integriran v spletni portal ARIS Connect omogoča direkten prehod iz ogleda modela v urejanje modela ter komuniciranje z deležniki preko komentiranja ali delovnih tokov, ki podpirajo življenski cikel modelov.

ARIS Connect Designer omogoča:

  • intuitivno načrtovanje procesov podprto s funkcionalnostmi za avtomatično modeliranje,
  • prilagodljivost ciljem projekta za lažji začetek modeliranja in učinkovito podporo projektu,
  • enostavno uporabo že modeliranih elementov arhitekture,
  • prilagodljivost standardom, ki so v uporabi v organizaciji,
  • povezavo strateškega, procesnega in IT nivoja organizacije,
  • podporo različnim s procesi povezanimi projekti v organizaciji od obvladovanja kakovosti, tveganj, procesne dokumentacije do obvladovanja strategije in učinkovitosti procesov.
  • analizo procesov s pomočjo skript, ki so bile kreirane v ARIS Architectu.

Prilagodljivost

ARIS Connect Designer podpira celoten življenski cikel načrtovanja procesov. Uporablja konfiguracijo metodologije prilagojeno ciljem projekta ter standardom organizacije, ki smo jo določili z ARIS Architectom.

ARIS Connect Designer: Smart Design

Standardni grafični vmesnik za vsa orodja

Vsa orodja ARIS platfome imajo standardni uporabniški grafični vmesnik, kar olajša uporabo in zmanjša čas potreben za šolanje uporabnikov.

Enostavno modeliranje

ARIS Connect Designer podpira modeliranje v obliki tabel "Smart Design" ter direkten dostop do dokumentov, ki so shranjeni v ARIS Document Storage.

Analiziranje procesne arhitekture

ARIS Connect Designer omogoča analiziranje vsebin repozitorija preko skript, ki smo jih določili v ARIS Architectu.

ARIS Connect Designer: Kreiranje poročil

Podpora preverjenim metodologijam za načrtovanje procesov

ARIS Connect Designer omogoča uporabo širokega nabora preverjenih metodologij za modeliranje poslovnih procesov in arhitektur. Poleg ARIS okvirja za modeliranje podpira tudi ostale standarde (BPMN, DMN, CXM) in koncepte arhitektur kot so TOGAF, ArchiMate in Zachman ter referenčne vsebine kot ITIL, SCOR, APQC in TMF.