ARIS Connect Designer je orodje ARIS platforme namenjeno kreiranju in obvladovanju procesne arhitekture. Klient osnovan na HTML5 tehnologiji je prilagodljiv in enostaven za uporabo. Ker je integriran v spletni portal ARIS Connect omogoča direkten prehod iz ogleda modela v urejanje modela ter komuniciranje z deležniki preko komentiranja ali delovnih tokov, ki podpirajo življenjski cikel modelov.

Prilagodljivost

ARIS Connect Designer podpira celoten življenjski cikel načrtovanja procesov. Uporablja konfiguracijo metodologije prilagojeno ciljem projekta ter standardom organizacije, ki smo jo določili z ARIS Architectom.

ARIS Connect Designer: Smart Design

Podpora preverjenim metodologijam za načrtovanje procesov

ARIS Connect Designer omogoča uporabo širokega nabora preverjenih metodologij za modeliranje poslovnih procesov in arhitektur. V sklopu ARIS okvirja za modeliranje podpira standarde BPMN, EPC, DMN, CXM, UML in koncepte arhitektur kot so TOGAF, ArchiMate in Zachman ter referenčne vsebine ITIL, SCOR in APQC.

Standardni grafični vmesnik

Vsa orodja ARIS platfome imajo standardni uporabniški grafični vmesnik, kar olajša uporabo in zmanjša čas potreben za šolanje uporabnikov.

Enostavno modeliranje

ARIS Connect Designer podpira modeliranje v obliki tabel "Smart Design" ter direkten dostop do dokumentov, ki so shranjeni v ARIS Document Storage.

Analiziranje

 ARIS Connect Designer omogoča analiziranje vsebin repozitorija preko poročil, ki smo jih določili v ARIS Architectu.

ARIS Connect Designer: Kreiranje poročil