ARIS Business Strategy

Povezava med strategijo in poslovnimi procesi

ARIS Business Strategy prinaša orodja in modele, ki podpirajo določanje, vpeljevanje in upravljanje poslovne strategije. Kot del ARIS platforme je ARIS Business Strategy namenjen premostitvi vrzeli med strateškim ter poslovnim in tehnološkim nivojem.

ARIS Business Strategy omogoča:

 • izvedbo strateških analiz in določanje pozicije na tržiščih in pri kupcih,
 • načrtovanje kot-bo scenarijev v podporo strateškim odločitvam vodstva,
 • določanje kritičnih faktorjev uspeha na osnovi strategije.
 • določanje strateško pomembnih ukrepov, projektov in procesov,
 • komunikacijo strateških modelov vsem deležnikom,
 • načrtovanje, planiranje in vpeljevanje metode strateških kazalnikov v organizacijo,
 • komunikacijo ključnih strateških metrik preko ARIS Aware.

Kreiranje modelov poslovanja – kanvas poslovnega modela

Modeli poslovanja so začetna točka za kreiranje inovativnega poslovnega modela in predstavljajo vstop v arhitekturo poslovnih procesov. Model poslovanja omogoča opis:

 • ključnih aktivnosti, partnerjev in virov,
 • povezav s strankami,
 • segmente strank,
 • strukturo stroškov,
 • prihodkovne tokove.

Metoda uravnoteženih kazalnikov (BSC)

Sistem uravnoteženih kazalnikov je sistem strateškega načrtovanja in ravnanja, ki se uporablja v poslovnem svetu in industriji ter v javni upravi in neprofitnih organizacijah po vsem svetu, za usklajevanje dejavnosti združbe z njeno vizijo in strategijo, izboljšanje notranje in zunanje komunikacije ter spremljanje uspešnosti organizacije pri izvedbi strateških ciljev. ARIS Business Strategy, omogoča hitro vpeljavo metode v organizacijo, saj podpira vse zmožnosti, ki jih potrebujemo za določanje in merjenje BSC preko modelov vzrokov in posledic, struktur kazalnikov in semaforjev, ki prikazujejo trenutno učinkovitost organizacije.

Modeli za opis strategije

Strategija organizacije mora biti ustrezna prav tako pa mora biti določena in opisana na pravi način. ARIS Business Strategy omogoča določanje strategije preko vseh zahtevanih vidikov s pomočjo matrik poslovnih segmentov in opisov ključnih kazalnikov uspeha. Nove zmožnosti modeliranje vključujejo še:

 • model poslovanja,
 • model strategije,
 • model za podroben opis strategije,
 • SWOT diagram.

Vsi ti diagrami so med seboj povezani in zapisani v skupnem repozitoriju. Na ta način zagotovimo, da je opis strategije pripravljen za nadaljno uporabo in podporo vpeljevanju strategije v organizacijo.

Nadzorne plošče za kontroling učinkovitosti

Za uspešno načrtovanje in vpeljevanje strategije je potrebno redno obveščati vodstvo organizacije. Z ARIS Aware lahko vizualiziramo učinkovitost strategije in za to pomembnih metrik ter tako omogočimo hitro in prožno komunikacijo kontrol in analiz strateških ciljev ter pripadajočih ključnih kazalnikov.

ARIS Aware: Model strategije s cilji ter pripadajoča nadzorna plošča