ARIS Aware prinaša integracijo podatkov iz različnih virov (povezanih z različnimi pogledi in primeri uporabe) ter njihovo vizualizacijo in predstavitev v primernem kontekstu sistema upravljanja. Zmožnost vizualne in interaktivne analitike, ki je prilagojena posamezni vlogi, omogoča uporabnikom, da hitreje in pravilno ukrepajo ter v popolnosti razumejo soodvisnosti med procesi in poslovnimi področji.

ARIS Aware je popolnoma integriran v ARIS Connect kar omogoča takojšnjo nadgradnjo vsebin zapisanih v ARIS repozitoriju.

Ključne pridobitve

  • vključitev vseh podatkov pomembnih za poslovanje v proces odločanja,
  • boljše razumevanje poslovanja (na vseh nivojih),
  • vizualizacija podatkov in kazalnikov, ki je vezana na izbrane vsebine v ARIS repozitoriju,
  • obogatitev vsebin, ki so zapisane v ARIS repozitoriju z zunanjimi in operativnimi podatki,
  • povečanje zavedanja o izzivih in rezultatih projektov, procesov in splošnih poslovnih aktivnosti,
  • analiziranje poslovanja in procesov s ciljem razumeti soodvisnosti med viri, tveganji, strategijami in IT.

ARIS Aware omogoča prožno dodeljevanje dostopa do nadzornih plošč. Na ta način dosežemo, da posamezni deležniki ali skupine deležnikov dobijo prave informacije na pravem mestu in ob pravem času. ARIS Aware podpira prav vsa področja, ki jih pokriva uporaba orodij ARIS platforme. Poleg tega omogoča tudi vizualizacijo informacij o uporabi spletnega portala kar nam pomaga pri prilagajanju portala in njegovih vsebin zahtevam deležnikov.