ARIS Architect je osnovno orodje ARIS platforme za kreiranje, obvladovanje, administriranje in analiziranje procesne arhitekture. Prilagodljiv, enostaven za uporabo in s širokim področjem uporabe omogoča načrtovanje procesov za izboljšanje poslovne učinkovitosti.

Prilagodljivost

ARIS Architect podpira celoten življenjski cikel načrtovanja procesov. Z uporabo čarovnika ga lahko enostavno prilagodimo ciljem projekta ter standardom organizacije, saj lahko izbiramo med široko paleto tipov modelov in objektov za opis celotnega poslovnega okolja od strategije do izvajanja ter uporabimo lastno terminologijo in/ali grafične standarde.

Podpora preverjenim metodologijam za načrtovanje procesov

ARIS Architect ponuja širok nabor preverjenih metodologij za modeliranje poslovnih procesov in arhitektur. V sklopu ARIS okvirja za modeliranje podpira  standarde BPMN, EPC, DMN, CXM, UML in koncepte arhitektur kot so TOGAF, ArchiMate in Zachman ter referenčne vsebine ITIL, SCOR in APQC.

Standardni grafični vmesnik

Vsa orodja ARIS platforme imajo standardni uporabniški grafični vmesnik, kar olajša uporabo in zmanjša čas potreben za šolanje uporabnikov.

Enostavno modeliranje

Zmožnosti kot na primer pametno modeliranje, mini orodne vrstice, modeliranje s pomočjo tabel, enostaven uvoz objektov iz tretjih aplikacij preko "copy&paste" omogočajo hitro kreiranje modelov. Modeliranje se lahko dodatno poenostavi z uporabo makrojev s katerimi avtomatiziramo ponavljajoče se operacije oziroma na osnovi dogodkov prožimo različne funkcionalnosti, na primer avtomatično preverimo pravilnost semantike modela in kompletnost vsebine modela.

Analiziranje

ARIS Architect omogoča hitro in učinkovito analizo procesne arhitekture s pomočjo poizvedb (queries) in ad-hoc analiz. Tip modela "preglednica" omogoča pregled in analizo modelov s funkcionalnostmi znanimi iz orodij kot je npr. MS Excel. Za naprednejše analize je na voljo vrsta poročil ter dodatni moduli npr. modul za izvajanje dinamične simulacije ARIS Simulation.