ARIS Architect

ARIS Architect je osnovno orodje ARIS platforme za kreiranje, obvladovanje, administriranje in analiziranje procesne arhitekture. Prilagodljiv, enostaven za uporabo in s širokim področjem uporabe omogoča načrtovanje procesov za izboljšanje poslovne učinkovitosti.

ARIS Architect omogoča:

  • intuitivno načrtovanje procesov podprto s funkcionalnostmi za avtomatično modeliranje,
  • prilagodljivost ciljem projekta za lažji začetek modeliranja in učinkovito podporo projektu,
  • enostavno uporabo že modeliranih elementov arhitekture,
  • prilagodljivost standardom, ki so v uporabi v organizaciji,
  • povezavo strateškega, procesnega in IT nivoja organizacije,
  • podporo različnim s procesi povezanimi projekti v organizaciji od obvladovanja kakovosti, tveganj, procesne dokumentacije do obvladovanja strategije in učinkovitosti procesov.
  • strukturno in kvantitativno (statično in dinamično) analiziranje procesne arhitekture s pomočjo poizvedb, poročil in dodatnih modulov (npr. simulacija)

Prilagodljivost

ARIS Architect podpira celoten življenski cikel načrtovanja procesov. Z uporabo čarovnika ga lahko enostavno prilagodimo ciljem projekta ter standardom organizacije, saj lahko izbiramo med široko paleto tipov modelov in objektov za opis celotnega poslovnega okolja, uporabimo lastno terminologijo in/ali grafične standarde.

Standardni grafični vmesnik za vsa orodja

Vsa orodja ARIS platfome imajo standardni uporabniški grafični vmesnik, kar olajša uporabo in zmanjša čas potreben za šolanje uporabnikov.

Enostavno modeliranje

Grafične zmožnosti kot na primer mini orodne vrstice, modeliranje s pomočjo tabel "Smart Design" in enostaven uvoz objektov preko "copy&paste" funkcionalnosti omogočajo hitro kreiranje modelov. Modeliranje se lahko dodatno poenostavi z uporabo makrojev s katerimi avtomatiziramo ponavljajoče se operacije oziroma na osnovi različnih dogodkov kot na primer zapiranje modela prožimo različne funkcionalnosti na primer pri zapiranju modela preverimo pravilnost semantike in kompletnost vsebine modela.

Analiziranje procesne arhitekture

ARIS Architect omogoča hitro in učinkovito analizo procesne arhitekture s pomočjo poizvedb (queries) in ad-hoc analiz. Tip modela "Preglednica" omogoča pregled in analizo modelov s funkcionalnostmi znanimi iz orodij kot je npr. MS Excel. Za naprednejše analize so na voljo skripte za izdelavo poročil ter dodatni moduli npr. modul za izvajanje dinamične simulacije ARIS Simulation.

Podpora preverjenim metodologijam za načrtovanje procesov

ARIS Architect ponuja širok nabor preverjenih metodologij za modeliranje poslovnih procesov in arhitektur. Poleg ARIS okvirja za modeliranje podpira tudi ostale standarde (BPMN, DMN, CXM, UML) in koncepte arhitektur kot so TOGAF, ArchiMate in Zachman ter referenčne vsebine kot ITIL, SCOR, APQC in TMF.