Orodja ARIS platforme A-Ž

ARIS Architect Osnovno ARIS orodje za kreiranje, analiziranje, obvladovanje in upravljanje celotne poslovne arhitekture organizacije od strategije, poslovnih procesov, informacijskih arhitektur, aplikacij in storitev.
ARIS Aware Dodatni modul za ARIS Connect, ki omogoča integracijo nadzornih plošč v spletni portal in s tem novo dimenzijo predstavitve podatkov v ARIS repozitoriju in z njim povezanih virov.
ARIS Business Strategy ARIS Business Strategy prinaša orodja in modele, ki podpirajo določanje, vpeljevanje in upravljanje poslovne strategije. Kot del ARIS platforme je ARIS Business Strategy namenjen premostitvi vrzeli med določanjem strategije, poslovnimi procesi in njihovo učinkovitostjo ter organizacijskimi strukturami. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect.
ARIS Connect Omogoča posameznemu uporabniku prilagojen vpogled v poslovno arhitekturo v kombinaciji z zmožnostmi socialnega mreženja. Vsem deležnikom omogoča sodelovanje pri izboljševanju procesov na osnovi njihovih edinstvenih sposobnosti ter izkušenj.
ARIS Connect Designer ARIS Connect Designer je orodje za modeliranje osnovano na HTML5. Integrirano v spletni portal ARIS Connect omogoča hitro in enostavno modeliranje in analiziranje vsebin ARIS repozitorija.
ARIS EAM Dokumentiranje poslovno informacijske arhitekture s pomočjo orodij ARIS. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect.
ARIS for ArchiMate® Podpora izgradnji in obvladovanju poslovno informacijske arhitekture na osnovi ArchiMate® standarda. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Connect Server.
ARIS for SAP® Solutions Zagotavljanje okvirja za učinkovite SAP® poslovne koncepte in projekte vpeljave SAP® rešitev. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect.
ARIS for TOGAF® Podpora izgradnji in obvladovanju poslovno informacijske ahitekture na osnovi TOGAF® standarda. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Design Server.
ARIS Process Governance Podpora vzpostavitvi politik in avtomatizaciji upravljanja obvladovanja poslovnih procesov na osnovi procesno usmerjenega pristopa.
ARIS Process Performance Manager Aplikacija, ki podpira procesno obveščanje (PI) - analiziranje vzorcev obnašanja end-2-end procesov, ki se izvajajo s podporo več aplikacij.
ARIS Risk and Compliance Manager Orodje za vpeljavo in učinkovito upravljanje sistema za obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo.
ARIS Simulation Omogoča dinamično simulacijo in analiziranje poslovnih procesov. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect.
MashZone NextGen Enostavno in hitro kreiranje nadzornih plošč na osnovi kazalnikov iz enotnega ARIS repozitorija ter vrste drugih virov (podatkovne baze, aplikacije, spletni viri itd.)