ARIS upravljanje in analiziranje poslovnih procesov

Orodja ARIS platforme za upravljanje in analiziranje poslovnih procesov so namenjena obvladovanju strategije organizacije, načrtovanju, analiziranju, dokumentiranju, optimizaciji in komunikaciji poslovnih procesov.

Pregled

Orodja ARIS platforme omogočajo:

  • določanje poslovne in IT strategije (cilji in ključni kazalniki) ter njuno usklajevanje z operativnimi poslovnimi procesi,
  • določanje, načrtovanje, analiziranje in dokumentiranje poslovne arhitekture,
  • analiziranje stroškov, identifikacija ozkih grl in "kaj-če" analize,
  • obvladovanje verzij in zgodovine sprememb arhitekture in dokumentacije,
  • obvladovanje upravljanja procesov za podporo upravljanju sprememb in programov nenehnega izboljševanja,
  • vrednotenje uporabe procesov in njihove kakovosti ter uporaba pripadajočih kazalnikov pri optimizaciji procesov,
  • komuniciranje informacij o procesih preko prilagodljivega spletnega portala.

Ključne pridobitve obvladovanja arhitekture poslovnih procesov z orodji ARIS so: povečana prožnost procesov, hitrejša vpeljava novih procesov, povečana učinkovitost procesov ter večja kakovost procesov.

Zmožnosti
Načrtovanje Modeliranje in dokumentiranje poslovnih procesov. Usklajevanje strategije, poslovnih procesov in IT.
Analiziranje Strukturne in kvantitativne analize procesov, ad-hoc analiza časov in stroškov, poizvedbe, obvladovanje in primerjava variant ter verzij modelov.
Repozitorij Vsa orodja ARIS delujejo na osnovi skupnega enotnega repozitorija.
Objavljanje Deljenje informacij o poslovnih procesih preko spletnega portala.
Sodelovanje Sodelovanje vseh deležnikov v procesu upravljanja in obvladovanja poslovnih procesov preko spletnega portala v obliki socialnega mreženja.
Poročanje Vrednotenje procesov na osnovi ključnih kazalnikov ter avtomatična izdelava vseh vrst dokumentiacije, ki temelji na modelih.
Simulacija Dinamična simulacija procesnih modelov za analiziranje učinkovitosti procesov in planiranje uporabljenih virov.
Upravljanje Procesno usmerjeno upravljanje obvladovanja poslovnih procesov.
Model-to-Execute Izvajanje modelov procesov iz ARIS-a v webMethods BPMS.
Povezava s SAP® Solutions Direktna povezava s SAP®, še posebno s SAP® Solution Managerjem, zagotavlja enoznačen prenos poslovnih procesov definiranih v orodjih ARIS platforme v SAP rešitve.
openBPM Izvajanje modelov procesov iz ARIS-a v vseh aplikacijskih rešitvah, ki podpirajo standard BPMN 2.0.
Testiranje Načrtovanje testnih scenarijev izvajanja aplikacijskih rešitev na osnovi modelov procesov.
Orodja
ARIS Architect Osnovno ARIS orodje za kreiranje, analiziranje, obvladovanje in upravljanje celotne poslovne arhitekture organizacije od strategije, poslovnih procesov, informacijskih arhitektur, aplikacij in storitev.
ARIS Aware Dodatni modul za ARIS Connect, ki omogoča integracijo nadzornih plošč v spletni portal in s tem novo dimenzijo predstavitve podatkov v ARIS repozitoriju in z njim povezanih virov.
ARIS Connect Omogoča posameznemu uporabniku prilagojen vpogled v poslovno arhitekturo v kombinaciji z zmožnostmi socialnega mreženja. Vsem deležnikom omogoča sodelovanje pri izboljševanju procesov na osnovi njihovih edinstvenih sposobnosti ter izkušenj.
ARIS Connect Designer ARIS Connect Designer je orodje za modeliranje osnovano na HTML5. Integrirano v spletni portal ARIS Connect omogoča hitro in enostavno modeliranje in analiziranje vsebin ARIS repozitorija.
ARIS Business Strategy ARIS Business Strategy prinaša orodja in modele, ki podpirajo določanje, vpeljevanje in upravljanje poslovne strategije. Kot del ARIS platforme je ARIS Business Strategy namenjen premostitvi vrzeli med določanjem strategije, poslovnimi procesi in njihovo učinkovitostjo ter organizacijskimi strukturami. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect/ Designer.
ARIS Simulation Omogoča dinamično simulacijo in analiziranje poslovnih procesov. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect.
MashZone NextGen Enostavno in hitro kreiranje nadzornih plošč na osnovi kazalnikov iz enotnega ARIS repozitorija ter vrste drugih virov (podatkovne baze, aplikacije, spletni viri itd.)
ARIS Process Governance Podpora vzpostavitvi politik in avtomatizaciji upravljanja obvladovanja poslovnih procesov na osnovi procesno usmerjenega pristopa.
ARIS for SAP® Solutions Zagotavljanje okvirja za učinkovite SAP® poslovne koncepte in projekte vpeljave SAP® rešitev. Na voljo je kot dodatni modul za ARIS Architect/ Designer.
ARIS openBPM ARIS openBPM odpira pot načrtovanju procesov, ki so neodvisni od tehnološke platforme na kateri se bodo izvajali. openBPM je standarni del ARIS Architecta.
Model-to-Execute Zagotavlja skladnost arhitekture, načrtovanja in vpeljave poslovnih rešitev z orodji ARIS in webMethods BPMS