Platforme in orodja SoftwareAG

Tricikel, d.o.o. je ekskluzivni partner skupine Software AG v Sloveniji. Skrbimo za prodajo, vzdrževanje, svetovanje pri uporabi orodij, metodologij in rešitev podjetja Software AG, izobraževanje ter vodenje in izvajanje projektov na področju upravljanja poslovnih procesov.

Transformacija poslovanja in IT
ARIS upravljanje in analiziranje poslovnih procesov Podpora obvladovanju strategije organizacije, načrtovanju, analiziranju in upravljanju poslovnih procesov in rešitev.
ARIS upravljanje tveganj in skladnosti z zakonodajo Podpora obvladovanju tveganj, politik, presojanju kakovosti ter skladnosti s standardi, pravili in zakonodajo.
ALFABET načrtovanje in obvladovanje IT portfelja Orodja platforme ALFABET omogočajo enotno obvladovanje vseh IT portfeljev vključno z zahtevami, aplikacijami, tehnologijami, projekti, stroški in tveganji.
ALFABET EAM Podpora opisovanju kompleksnih IT sistemov na poslovnem, aplikacijskem, informacijskem in tehničnem nivoju.
Analitika in odločanje
webMethods operativno obveščanje Platforma omogoča odkriti "kako" vaši sistemi podpirajo poslovne procese.
Apama Apama platforma omogoča analiziranje velikih količin podatkov iz različnih virov v zelo kratkem času. Na ta način omogoča hitro prepoznavanje vzorcev in posledično hiter in pravilen odziv poslovanja na nastalo situacijo.
Podpora izvajanju procesov
webMethods iBPMS BPM platforma namenjena kreiranju poslovnih aplikacij, ki so osnovane na orkestriranih, obvladovanih in kontroliranih poslovnih procesih ali delovnih tokovih.
webMethods AgileApps Prožna aplikativna platforma, ki omogoča hitro kreiranje aplikacij tudi brez programerskih znanj.
Integracija
webMethods Integration Integracijske platforme — na osnovi webMethods— omogočajo hitro integracijo sistemov, partnerjev, podatkov, naprav in SaaS aplikacij, kar je osnova za bolj prožno in prilagodljivo poslovanje s pomočjo avtomatiziranega obvladovanja in upravljanja procesov.
webMethods API Management Platforma za obvladovanje celotnega življenskega cikla vmesnikov.
In-memory data
Terracotta Platforme za obvladovanje velikih podatkov — na osnovi Terracotta— omogočajo dostop in shranjevanje ogromnega števila podatkov v spominu kar zelo izboljša hitrost in učinkovitost aplikacij. Do podatkov lahko dostopamo in jih analiziramo v realnem času iz katerekoli spletne, mobilne ali POS naprave.