Enoten sistem upravljanja poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti, standardov, vodil in operacij. Enoten sistem upravljanja ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi navodili in predpisi. Cilj delovanja takega sistema je, da zaposlenim omogočimo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo, na enem mestu in v realnem času ter po drugi strani, da si zagotovimo zbiranje znanj in povratnih informacij o učinkovitosti delovanja organizacije.

Devet osnovnih elementov enotnega sistema upravljanja
Jasna strategija
Sistematično dokumentiranje, analiziranje in vpeljevanje strategije
Prožno načrtovanje
Obvladovanje, administriranje in analiziranje procesne arhitekture

Učinkovito obveščanje

Omrežje za izboljševanje in obvladovanje poslovnih procesov
Vključevanje deležnikov
Vključitev vseh deležnikov v proces načrtovanja, sodelovanja in nadziranja
Neprestano izboljševanje
Podpora zajemu zahtev, pregledovanju in potrjevanju sprememb ter vpeljavi ukrepov
Vizualizacija
Vizualizacija in predstavitev podatkov v kontekstu sistema upravljanja
Obvladovanje tveganj
Identifikacija, dokumentiranje in analiziranje operativnih tveganj
Zagotavljanje skladnosti
Skladnost strategije, poslovanja in IT rešitev

Neprestano spremljanje

Izboljševanje poslovanja s pomočjo pogleda stranke
Slider

Enoten sistem upravljanja organizacije I.

Enoten sistem upravljanja organizacije II.

Kako ARIS Aware podpira enoten sistem upravljanja?

Kako ARIS Aware podpira enoten sistem upravljanja?

Kako ARIS Aware podpira enoten sistem upravljanja?

Webinar:
ESU - Transformacija

Webinar:
ESU - Optimizacija

Webinar:
ESU - Spremljanje

previous arrow
next arrow
Slider