Enoten sistem upravljanja poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti, standardov, vodil in operacij. Enoten sistem upravljanja ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi navodili in predpisi. Cilj delovanja takega sistema je, da zaposlenim omogočimo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo, na enem mestu in v realnem času ter po drugi strani, da si zagotovimo zbiranje znanj in povratnih informacij o učinkovitosti delovanja organizacije.

Slider
Devet osnovnih elementov enotnega sistema upravljanja
Jasna strategija
Sistematično dokumentiranje, analiziranje in vpeljevanje strategije
Prožno načrtovanje
Obvladovanje, administriranje in analiziranje procesne arhitekture

Učinkovito obveščanje

Omrežje za izboljševanje in obvladovanje poslovnih procesov
Vključevanje deležnikov
Vključitev vseh deležnikov v proces načrtovanja, sodelovanja in nadziranja
Neprestano izboljševanje
Podpora zajemu zahtev, pregledovanju in potrjevanju sprememb ter vpeljavi ukrepov
Vizualizacija
Vizualizacija in predstavitev podatkov v kontekstu sistema upravljanja
Obvladovanje tveganj
Identifikacija, dokumentiranje in analiziranje operativnih tveganj
Zagotavljanje skladnosti
Skladnost strategije, poslovanja in IT rešitev

Neprestano spremljanje

Izboljševanje poslovanja s pomočjo pogleda stranke
Slider

Kako pretvoriti strateško vizijo v rezultate?

Webinar: Transform – Turn Vision into Results

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

Transformacija poslovnega modela zahteva vpeljavo strateške vizije v operativne procese

Slider

Kako do operativne odličnosti?

Webinar: Optimize – Achieve Operational Excellence

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

Optimizacija poslovanja je osnova za operativno odličnost

Slider

Kako prevzeti nadzor nad poslovanjem?

Webinar: Control your Business

Image is not available
ARIS Enterprise Management System

Spremljanje učinkovitosti izvajanja procesov in njihove skladnosti s predpisanimi navodili v realnem času.

Slider