Tradicionalne organizacije so vse bolj pod udarom novih tehnologij, ki neusmiljeno pretresajo do sedaj uspešne poslovne modele. Digitalni svet se vedno bolj vpleta v realni svet. Vključuje se v vse vidike poslovanja od strategije do integracij, od prodajnih kanalov do notranjih procesov, od podatkov do celotnih operativnih modelov. Posledica tega je, da se bo prej ali slej digitaliziralo vse kar je mogoče digitalizirati.  Vse organizacije prihodnosti bodo v večji ali manjši meri tudi digitalne organizacije.

Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.

Štirje vidiki digitalizacije

Digitalizacija je uporaba digitalnih tehnologij s katerimi spreminjamo poslovni model  in s tem kreiramo nove možnosti za pridobivanje dodane vrednosti in prihodka. Je proces prehoda v digitalno poslovanje.

IT slovar, Gartner

Organizacija je tista, ki najbolje pozna svoje poslovanje. V novih okoliščinah, ko le podpora standardnih IT rešitev ni več zadovoljiva, je znanje, ki ga poseduje organizacija postalo še toliko bolj pomembno. Izkoristiti to znanje kot konkurenčno prednost je postalo nuja.

S platformo in orodji, ki omogočajo hiter, pregleden in prožen prenos znanja od strategije, preko procesov do tehnologij, ki učinkovito podpirajo poslovni model lahko zagotovimo, da bo znanje organizacije izkoriščeno v največji meri.

Za uspešno vodenje in upravljanje organizacije in njene digitalne transformacije moramo upoštevati in obvladovati štiri vidike: inovativnost, procese, tehnologijo ter potrebne spremembe v kulturi organizacije.

Zmožnosti orodij ARIS BPA platforme

Z orodji ARIS platforme pokrivamo znanja vseh štirih vidikov. Znanja so na standardiziran in pregleden način zapisana v skupnem repozitoriju, ki nam omogoča upravljanje, načrtovanje, analiziranje in podporo vpeljevanju novih poslovnih modelov prilagojenih zahtevam vedno hitreje spreminjajočega se poslovnega okolja.

Kako pristopiti k (digitalni) transformaciji poslovnih procesov?
Določanje ciljev
Namen procesov
Zajemanje zahtev
Zajem informacij o procesih

Ponovna uporaba

Najboljši izkoristek zajetih informacij
Dobri procesi
Dodana vrednost procesa
Uporaba standardov
Pravila modeliranja
Arhitektura
Pravila strukture modelov
Proces načrtovanja
Metoda in vloge
Izboljševanje procesov
Analiziranje in določanje ukrepov
Upravljanje procesov
Analiziranje in določanje ukrepov
Slider