Rudarjenje procesov

ARIS rešitev za rudarjenje procesov omogoči  inteligenten vpogled v procese in njihove odvisnosti, prikaže vzorce izvajanja procesov, napake in priložnosti za izboljšave. Vsi deležniki procesa od vodstva, lastnikov procesa, procesnih analitikov do  izvajalcev in tehničnega osebja tako dobijo jasen vpogled v način izvedbe vsake instance procesa in posledic take izvedbe. Primerjamo lahko izvajanje procesov v resničnem svetu z želeno izvedbo (model procesa) in tako preverimo ali se procesi res izvajajo kakor je bilo načrtovano. Na ta način pridobimo trdne dokaze in osnovo za sprejemanje pravih odločitev ter možnost proaktivnega ukrepanja za izboljšanje učinkovitosti procesov na osnovi realnih podatkov. S pomočjo simulacij in analiz lahko načrtovane spremembe in ukrepe ovrednotimo še pred samo vpeljavo in se tako izognemo dodatnim stroškom.

Področja, ki jih pokriva ARIS rešitev za rudarjenje procesov

Odkrivanje

ARIS rešitev za rudarjenje procesov prikaže kako se procesi zares izvajajo. ARIS potegne podatke iz vseh aplikacij, ki podpirajo proces od začetka do konca in na osnovi teh podatkov izgradi vsak posamezen primer izvedbe procesa in jih zapiše v t.i. procesno skladišče (process warehouse). Na ta način lahko vidimo vse variante izvedb procesa, najpogostejšo pot po kateri se izvaja proces in ali izvedbe procesa ustrezajo poteku procesa kot smo ga načrtovali.

Analiziranje

ARIS rešitev za rudarjenje procesov omogoča analiziranje kazalnikov procesov, ki so se že izvedli, kot tudi tistih, ki se še izvajajo. Na ta način dobimo vpogled v resnično izvajanje procesov. Identificiramo lahko najpogostejši tok procesa in s pomočjo umetne inteligence najdemo temeljne vzroke, ki najbolj vplivajo na kazalnike procesa. Prilagodljive ad-hoc analize so nam v pomoč pri odpravi slabosti v procesu kot so na primer dolgi cikli procesa oziroma visoki stroški.

Vizualizacija

Rezultate rudarjenja procesov enostavno komuniciramo vsem zainteresiranim deležnikom preko spletnega portala v obliki nadzornih plošč, ki so integrirane v procesno arhitekturo. Nadzorne plošče so interaktivne in omogočajo niz analiz namenjenih končnim uporabnikom. Poleg tega lahko določimo avtomatično opozarjanje odgovornih oseb v primerih, ko so presežene mejne vrednosti kazalnikov.

Izboljševanje

Integracija rudarjenja procesov z ARIS repozitorijem omogoča enostavno preverjanje skladnosti izvajanih in načrtovanih procesov. Rezultate rudarjenja procesov v obliki modelov skupaj z že obstoječim modelom procesa uporabimo za načrtovanje izboljšanega procesa. S pomočjo simulacije in analiz različnih scenarijev izberemo najboljši način vpeljave izboljšav. Vpeljemo spremembe procesa v aplikacijske sisteme, ki podpirajo izvajanje procesa in obvestimo vse deležnike o vpeljanih izboljšavah.

Rudarjenje procesov potrebuje tudi modele, ki opisujejo kontekst

Rudarjenje procesov potrebuje tudi modele, ki opisujejo kontekst

Rudarjenje procesov potrebuje tudi modele, ki opisujejo kontekst

Kaj je inteligenten poslovni proces?

From Process Mining Insights to Successful Process Transformation

From Process Mining Insights to Successful Process Transformation

From Process Mining Insights to Successful Process Transformation

Immediate insights into your processes

Immediate insights into your processes

Immediate insights into your processes

previous arrow
next arrow
Slider