Referenčne vsebine

Referenčne vsebine, ki so zajete v paketih PERFORMANCE.READY, sestavlja 10 prednastavljenih blokov, ki jih lahko poljubno kombiniramo glede na potrebe in cilje projekta.

Procesi in arhitekture

Performance.Ready vsebuje referenčne modele v obliki ARIS baze, ki so osnovani na najboljših praksah posameznih industrij (telekomunikacije, bančništvo, logistika, itd...) in projektov kot na primer CRM, SCM, in obvladovanje tveganj. Modeli pokrivajo celotno procesno arhitekturo od pregleda procesnih področij (Enterprise process map) in end-to-end scenarijev do operativnih procesov in zaslonov (transakcij).

Procesi za rešitve webMethods

Perfomance.Ready prav tako vsebuje prednastavljene webMethods procese kot so:

  • priprava proizvodnje v kemični industriji,
  • registracija poslovnih subjektov v okviru javnih storitev,
  • financiranje nakupa avtomobila v okviru bančnih storitev,
  • vitka proizvodnja v okviru diskretne industrije
  • idr...
Prednastavljene SAP rešitve

Prednastavljene SAP rešitve, ki so osnovane na večletnih izkušenj s projektov omogočijo hitrejšo vpeljavo in zmanjšanje stroškov vpeljave. Rešitve so zapisane tako v ARIS procesnih modelih kot tudi v SAP sistemu. Poleg standardizirane dokumentacije Performance.Ready omogoča neposredno povezavo na SAP sistem in podpira načrtovanje, vpeljavo in testiranje vaše SAP rešitve. ARIS procesni modeli so sinhronizirani s konfiguracijsko komponento SAP - SAP Solution Managerjem in omogočajo navigacijo iz ARIS-a v SAP ter obratno.

Spremljanje učinkovitosti procesov

Kreiranje napovedi in merjenje učinkovitosti procesov je podprto s prednastavljeno konfiguracijo ARIS Process Performance Managerja (PPM), ki se sklada s procesi določenimi v Performance.Ready ARIS bazi. Na ta način zmanjšamo stroške projekta in z neprestanim spremljanjem kakovosti procesov povečamo zadovoljstvo strank.

Procesi upravljanja procesov

Spremljanje, upravljanje in neprestana optimizacija vpeljanih poslovnih procesov je podprto s procesi upravljanja obvladovanja poslovnih procesov v sklopu ARIS Process Governance rešitve.

Katalog ključnih kazalnikov uspeha

Prednastavljeni kazalniki in parametri spremljanja učinkovitosti procesov omogočijo realističen vpogled v dodano poslovno vrednost projekta. Performance.Ready vsebuje več kot 1.500 kazalnikov, ki so vključni v vsa procesna področja. Na voljo so tudi primerjalni podatki partnerja APQC.

Katalog podatkovnih objektov in obrazcev

Performance.Ready vsebuje celoten nabor podatkovnih objektov potrebnih za vaš projekt. Prednastavljeni obrazci pomagajo zmanjšati čas določanja obsega projekta in same vpeljave.

Mobilni procesi

Imate zaposlene, dobavitelje ali stranke, ki potrebujejo mobilne aplikacije? Holistični procesni pogled Performance.Ready omogoča enostavno identifikacijo procesov za uporabnike mobilnih storitev. Performance.Ready vsebuje najboljše prakse procesov, ki podpirajo mobilne naprave.

Katalog tveganj

Organizacije so zavezane k spoštovanju zakonskih regulativ in različnih standardov poleg tega pa morajo tudi učinkovito obvladovati tveganja. Performance.Ready omogoča hitrejšo vpeljavo obvladovanja tveganj in tako njihovo zmanjšanje.

Skripte za avtomatično kreiranje dokumentacije

S pomočjo orodij ARIS platforme in refernčnih vsebin v obliki procesnih modelov je določanje obsega in načrta projekta veliko lažje in hitrejše. ARIS baza služi kot centralni repozitorij znanja, ki je standardiziran, konsistenten, pregleden in urejen. Performance.Ready vsebuje skripte, ki nam na osnovi modelov avtomatično kreirajo projektno dokumentacijo. Tako kreirana dokumentacija vsebuje veliko več kot le slike modelov in tekst. Med drugim so vključene RICEF informacije, vpletene vloge ter SAP transakcije.