Referenčne vsebine, ki so zajete v paketih PERFORMANCE.READY, sestavlja 10 prednastavljenih blokov, ki jih lahko poljubno kombiniramo glede na potrebe in cilje projekta.

 

Procesi in arhitekture

Performance.Ready vsebuje referenčne modele v obliki ARIS baze, ki so osnovani na najboljših praksah posameznih industrij (telekomunikacije, bančništvo, logistika, itd...) in projektov kot na primer CRM, SCM, in obvladovanje tveganj. Modeli pokrivajo celotno procesno arhitekturo od pregleda procesnih področij (Enterprise process map) in end-to-end scenarijev do operativnih procesov in zaslonov (transakcij).

Procesi upravljanja procesov

Spremljanje, upravljanje in neprestana optimizacija vpeljanih poslovnih procesov je podprta s procesi upravljanja obvladovanja poslovnih procesov v sklopu ARIS Process Governance rešitve.

Katalog ključnih kazalnikov uspeha

Prednastavljeni kazalniki in parametri spremljanja učinkovitosti procesov omogočijo realističen vpogled v dodano poslovno vrednost projekta. Performance.Ready vsebuje več kot 1.500 kazalnikov, ki so vključeni v vsa procesna področja. Na voljo so tudi primerjalni podatki partnerja APQC.

Katalog tveganj

Organizacije so zavezane k spoštovanju zakonskih regulativ in različnih standardov poleg tega pa morajo tudi učinkovito obvladovati tveganja. Performance.Ready omogoča hitrejšo vpeljavo obvladovanja tveganj in tako njihovo zmanjšanje.

Spremljanje učinkovitosti procesov

Kreiranje napovedi in merjenje učinkovitosti procesov je podprto s prednastavljeno konfiguracijo ARIS Process Performance Managerja (PPM), ki se sklada s procesi določenimi v Performance.Ready ARIS bazi. Na ta način zmanjšamo stroške projekta in z neprestanim spremljanjem kakovosti procesov povečamo zadovoljstvo strank.

Mobilni procesi

Imate zaposlene, dobavitelje ali stranke, ki potrebujejo mobilne aplikacije? Holistični procesni pogled Performance.Ready omogoča enostavno identifikacijo procesov za uporabnike mobilnih storitev. Performance.Ready vsebuje najboljše prakse procesov, ki podpirajo mobilne naprave.

Prednastavljene SAP rešitve

Prednastavljene SAP rešitve, ki so osnovane na večletnih izkušenj s projektov omogočijo hitrejšo vpeljavo in zmanjšanje stroškov vpeljave. Rešitve so zapisane tako v ARIS procesnih modelih kot tudi v SAP sistemu. Poleg standardizirane dokumentacije Performance.Ready omogoča neposredno povezavo na SAP sistem in podpira načrtovanje, vpeljavo in testiranje vaše SAP rešitve. ARIS procesni modeli so sinhronizirani s konfiguracijsko komponento SAP - SAP Solution Managerjem in omogočajo navigacijo iz ARIS-a v SAP ter obratno.

Procesi za rešitve webMethods

Perfomance.Ready vsebuje prednastavljene procese za rešitev webMethods kot so:

  • priprava proizvodnje v kemični industriji,
  • registracija poslovnih subjektov v okviru javnih storitev,
  • financiranje nakupa avtomobila v okviru bančnih storitev,
  • vitka proizvodnja v okviru diskretne industrije
  • ...