Procesno obveščanje (PI)

Z rešitvijo za procesno obveščanje (PI) lahko analiziramo trenutno in preteklo učinkovitost celovitih procesov. Vsi udeleženci procesa od vodij, procesnikov, operativcev in tehničnega osebja tako dobijo jasen vpogled v način izvedbe vsake instance procesa in rezultatov take izvedbe ter s tem možnost proaktivnega ukrepanja za izboljšanje učinkovitosti na osnovi realnih podatkov.

Pregled

Procesno obveščanje (PI) za razliko od poslovnega obveščanja (BI) poveže ključne kazalnike uspešnosti na operativne procese in omogoči:

 • merjenje kazalnikov kot so pretočni časi, število napak in zadovoljstvo kupcev,
 • identifikacijo šibkih točk procesa in njihovih vzrokov
 • optimizacijo procesov in zanesljiveše odločitve na osnovi povezave med poslovno metriko in poslovnimi procesi v realnem času.

Z večjo preglednostjo v operativno poslovanje in učinkovitost procesov je odločanje o naslednjih ukrepih za povečanje zadovoljstva strank in zmanjšanju stroškov boljše, enostavnejše in hitrejše.

Na strateškem nivoju rešitev omogoča določanje in spremljanje kazalnikov, ki povedo ali so strateški cilji doseženi in na kakšen način so bili doseženi. Na taktičnem nivoju avtomatizirano odkrivanje procesov omogoča identifikacijo operativne strukture procesov brez modeliranja. Interaktivna procesna analiza omogoča lastnikom procesov razumeti vzorce procesov in odkriti šibke točke v njih oziroma najti najboljše prakse in jih vpeljati v celotno organizacijo. Na operativnem nivoju spremljanje obnašanja procesov v živo omogoča hitro odpravo napak še preden vplivajo na poslovanje.

Področja uporabe

Pravočasna dostava in obvladovanje naročil

Zamujena naročila nas lahko drago stanejo, zato je pomembno vedeti kako poteka proces in koliko časa mine med posameznimi koraki. S pomočjo rešitve za procesno obveščanje izvemo kdaj so bila naročila dostavljena in kje v oskrbovalni verigi so ozka grla. Tako imamo možnost takoj odpraviti vse slabosti v procesu in zagotoviti pravočasno izvedbo naročil.

Rešitev pomaga odgovoriti na vprašanja:

 • Je bil zahtevan datum dostave potrjen ob naročilu oziroma je bil datum odprave določen?
 • Je bilo jasno kater proizvod je bil na zalogi in kateri ne oziroma kdaj bo naročilo pokrito?
 • Je naročilo prispelo v skladišče dovolj zgodaj, da bo proizvod odpravljen na standaren način?
 • Se je kaj "izgubilo" v logističnem centru?

in omogoča:

 • jasen pregled preko celotnega procesa - merjenje, spremljanje in analiziranje od začetka procesa do konca.
 • metriko, ki v realnem času obvešča o odstopanjih izbranih kazalnikov,
 • pregled po celotni hierarhiji procesa, ki omogoča sledenje dobrim in šibkim točkam procesa, identifikacijo vplivov in odkrivanje ključnih vzrokov obnašanja procesa,
 • preglednost preko celotne oskrbovalne verige - od dobavitelja in proizvajalca do prodajalca na debelo in drobno.

S pomočjo funkcionalnosti za avtomatično odkrivanje procesov je možna rekonstrukcija vseh transakcij v oskrbovalni verigi od začetka do konca. Procesno rudarjenje omogoča analiziranje preteklega obnašanja procesov. Omogoča hitro odkrivanje sprememb kazalnikov kot npr. povečanje pretočnih časov, s pomočjo primerjav trenutnih in načrtovanih vrednosti. S pomočjo realno-časovnega spremljanja vedno vemo kdaj in kje v procesu nastopijo težave, kar nam pomaga, da jih takoj odpravimo.

Spremljanje sporazumov o ravni storitve (SLA)

Sporazumi o ravni storitve so potrebni za obvladovanje dostavnih časov in učinkovitosti med storitvenimi pogodbeniki. Brez sporazuma in zanesljivega vrednotenja učinkovitosti sporazuma se izgubi kontrola nad storitvami, ki jih izvaja pogodbenik. Z rešitvijo lahko spremljamo metriko in kazalnike časa, kvalitete in stroškov in trasakcijske procese, ki se izvajajo s pomočjo različnih aplikacij.

Orodja in metode vsebovane v rešitvi omogočajo:

 • enostavno spremljanje sporazumov,
 • poročanje o trenutni in pretekli učinkovitosti izvajanja sporazumov,
 • poročanje o kršitvah in vzrokih za te kršitve.

 

Odkrivanje zlorab na bankomatih

Pri odkrivanju zlorab bančnih in kreditnih kartic šteje vsaka sekunda, zato si ne moremo privoščiti čakanja pri kreiranju poročil o tovrstnih dogodkih.

Rešitev omogoča:

 • analiziranje ogromnega števila transakcij v trenutku, ko se izvedejo,
 • primerjavo z znanim "normalnim" obnašanjem,
 • opozarjanje in avtomatično izvedbo aktivnosti, ko so napake odkrite.

Rešitev je dovolj prožna, da ostane učinkovita kljub vedno spreminjajočim se scenarijem in shemam zlorab. Z uporabo BAM (Business Activity Monitoring) lahko določimo vzorce uporabe kartice za vsakega komitenta in na ta način omogočimo detekcijo odstopanj od normalne uporabe. Odkrita odstopanja lahko sprožijo alarm odgovornim osebam, pošiljanje obvestila komitetu ali celo začasno blokiranje računa. S pomočjo nadzornih plošč lahko vizualiziramo, zakaj je bil sprožen alarm oziroma kreiramo zemljevid z lokacijami vseh dvigov gotovine za hitro verifikacijo dogajanja, ki ga je odkril avtomatski sistem. S pomočjo procesnega rudarjenja lahko analiziramo strukturo transakcijskih procesov in razkrijemo nove vzorce zlorab, kar nam omogoči kreiranje dodatnih varnostnih ukrepov in opozoril.

Zmožnosti

Zmožnosti IBO

Obvladovanje učinkovitosti poslovnih procesov (PPM):

 • spremljanje in vrednotenje end-2-end procesov
 • odkrivanje procesov, ki so podprti z večimi aplikacijami (npr. CRM, ERP ali BPMS) skupaj z njihovimi kazalniki npr. čas izvajanja,
 • generiranje modela poslovnih delovnih tokov na osnovi dejansko izvajanih procesov,
 • podpora naprednim analizam, primerjavi podatkov, rudarjenju procesov in podatkov, analizi organizacijske podpore in poročanju,
 • "in-memory arhitektura", ki podpira analizo v realnem času

Spremljanje poslovnih aktivnosti (BAM):

 • analiziranje procesov, poslovnih in infrastrukturnih dogodkov ter kazalnikov v realnem času,
 • proaktivno opozarjanje podprto s samoučenjem,
 • intuitivna vizualizacija rezultatov.

Neprekinjena analitika (SA):

 • filtriranje, korelacija, združevanje in zaznavanje vzorcev,
 • obogatitev tekočih podatkov z vsebinskimi podatki kar omogoča natančnejše in širše analize,
 • vizualizacija podatkov v realnem času in vizualna analitična orodja,
 • visoko zmogljivo sporočanje preko mobilnih naprav, spleta in interneta stvari (IoT),
 • operativnost modelov napovedovanja.