Procesno obveščanje (PI)

Z rešitvijo za procesno obveščanje (PI) lahko analiziramo trenutno in preteklo učinkovitost celovitih procesov. Vsi deležniki procesa od vodstva, lastnikov procesa, procesnikov, operativcev in tehničnega osebja tako dobijo jasen vpogled v način izvedbe vsake instance procesa in rezultatov take izvedbe ter s tem možnost proaktivnega ukrepanja za izboljšanje učinkovitosti na osnovi realnih podatkov.

Pregled

Procesno obveščanje (PI) za razliko od poslovnega obveščanja (BI) poveže ključne kazalnike uspešnosti na operativne procese in omogoči:

 • merjenje kazalnikov kot so pretočni časi, število napak in zadovoljstvo kupcev,
 • identifikacijo šibkih točk procesa in njihovih vzrokov
 • optimizacijo procesov in zanesljiveše odločitve na osnovi povezave med poslovno metriko in poslovnimi procesi v realnem času.

Z večjo preglednostjo v operativno poslovanje in učinkovitost procesov je odločanje o naslednjih ukrepih za povečanje zadovoljstva strank in zmanjšanju stroškov boljše, enostavnejše in hitrejše.

Na strateškem nivoju rešitev omogoča določanje in spremljanje kazalnikov, ki povedo ali so strateški cilji doseženi in na kakšen način so bili doseženi. Na taktičnem nivoju avtomatizirano odkrivanje procesov omogoča identifikacijo operativne strukture procesov brez modeliranja. Interaktivna procesna analiza omogoča lastnikom procesov razumeti vzorce procesov in odkriti šibke točke v njih oziroma najti najboljše prakse in jih vpeljati v celotno organizacijo. Na operativnem nivoju spremljanje obnašanja procesov v živo omogoča hitro odpravo napak še preden vplivajo na poslovanje.

Zmožnosti

Zmožnosti IBO

Obvladovanje učinkovitosti poslovnih procesov (PPM):

 • spremljanje in vrednotenje end-2-end procesov
 • odkrivanje procesov, ki so podprti z večimi aplikacijami (npr. CRM, ERP ali BPMS) skupaj z njihovimi kazalniki npr. čas izvajanja,
 • generiranje modela poslovnih delovnih tokov na osnovi dejansko izvajanih procesov,
 • podpora naprednim analizam, primerjavi podatkov, rudarjenju procesov in podatkov, analizi organizacijske podpore in poročanju,
 • "in-memory arhitektura", ki podpira analizo v realnem času

Spremljanje poslovnih aktivnosti (BAM):

 • analiziranje procesov, poslovnih in infrastrukturnih dogodkov ter kazalnikov v realnem času,
 • proaktivno opozarjanje podprto s samoučenjem,
 • intuitivna vizualizacija rezultatov.

Neprekinjena analitika (SA):

 • filtriranje, korelacija, združevanje in zaznavanje vzorcev,
 • obogatitev tekočih podatkov z vsebinskimi podatki kar omogoča natančnejše in širše analize,
 • vizualizacija podatkov v realnem času in vizualna analitična orodja,
 • visoko zmogljivo sporočanje preko mobilnih naprav, spleta in interneta stvari (IoT),
 • operativnost modelov napovedovanja.