ARIS rešitev nam pomaga, da se izognemo pomanjkanju razumevanja in vrzelim, ki se pojavljajo med strateškimi cilji organizacije, načrtovanimi IT rešitvami ter izvajanjem in spremljanjem poslovnih procesov, ki jih IT rešitev podpira.

ARIS rešitev nam omogoča:

  • opis strategije,
  • razvoj in zajem poslovnih zahtev,
  • določanje operativnega modela,
  • analiziranje in načrtovanje procesov (BPMN 2.0) ter poslovnih pravil (DMN 1.2),
  • določanje obsega IT rešitev,
  • načrtovanje IT rešitve,
  • določanje arhitekture platform in aplikacij IT rešitve,
  • podporo pri vpeljavi in testiranju IT rešitve ter
  • spremljanje učinkovitosti procesov podprtih z vpeljano IT rešitvijo.