Rešitev za obvladovanje poslovno informacijske arhitekture (EAM) ponuja jasen vpogled v vsak del poslovanja in IT. Na voljo vam bodo vse informacije, ki jih potrebujete, da bo IT prožno in stroškovno učinkovito podpiral poslovanje. Rešitev omogoča standardizacijo obvladovanja in izboljševanja kompleksnih IT virov ter različne poglede na poslovne procese, informacije, aplikacije in tehnologije, ki omogočajo lažje in preudarnejše odločitve o investicijah v IT.

Usklajevanje poslovnega in IT pogleda

Rešitev pokaže kako investicije v IT podpirajo poslovne izzive in zahteve. Zahteve za IT so izvedene direktno iz poslovnih zahtev poslovnih procesov, saj so vse informacije del istega repozitorija. Standardiziran zapis podatkov v repozitoriju omogoča napredne analize odvisnosti in vplivov med poslovnim in IT nivojem organizacije.

Z večjo preglednostjo IT se olajša standardizacija, harmonizacija in izboljševanje IT portfelja. Uskladitev poslovnih in IT ciljev ter zahtev omogoča določitev kritičnih sistemov za poslovanje in optimizacijo uporabe IT virov.

Rešitev pomaga odgovoriti na vprašanja kot:

 • Kako dokumentirati IT portfelj?
 • Koliko IT sistemov uporabljamo za dokumentacijo?
 • Kje in kako dostopamo do informacij?
 • Kako zagotoviti konsistentnost dokumentacije IT portfelja?
 • Katere aplikacije podpirajo kateri proces?
 • Kako IT podpira strategijo in uspeh organizacije?

ter nam pomaga pri:

 • razvoju IT zahtev direktno iz poslovnih procesov,
 • vpogledu v skladnost poslovnih zahtev in zmožnosti IT,
 • razvoju in vpeljavi visoko kvalitetnih IT rešitev, ki zadovoljujejo vse poslovne zahteve,
 • razlagi poslovnih zahtev, ki vodijo v IT odločitve,
 • komunikaciji vrednosti IT investicij.
Obvladovanje IT strategije

S pomočjo rešitve se IT strategija razvije na osnovi poslovne strategije. Poudarek je na poslovni vrednosti, ki jo doprinese učinkovita IT podpora. Z rešitvijo vam pomagamo prevesti poslovno vizijo v učinkovite spremembe organizacije.

Rešitev omogoča:

 • Izvedbo strateških analiz in pozicioniranje na tržišču
 • Uporabo kot-bo scenarijev, ki pomagajo pri sprejemanju strateških odločitev
 • Primerjavo poslovne učinkovitosti s konkurenco
 • Razvoj kritičnih faktorjev uspeha.
 • Uporabo strukturirane metodologije za razvoj in načrtovanje poslovno usklajene IT strategije.
 • Enostavno komunikacijo strategije med različne deležnike.
 • Izboljšanje planiranja učinkovitosti in vpeljave s pomočjo metode uravnoteženih kazalnikov (BSC).
 • Predstavitev ključnih metrik vodstvu s pomočjo nadzornih plošč.
 • Vrednotenje strateške učinkovitosti.
 • Ovrednotenje in izboljšanje IT na osnovi želenih poslovnih vrednosti.
Obvladovanje transformacije IT

Z rešitvijo lahko transformiramo načrte v realnost, kot-je stanje v kot-bo, na način, ki omogoča, da so vse aktivnosti vedno v sinhronizaciji s transformacijo poslovanja.

 • Določite in analizirajte različne scenarije arhitekture v povezavi s poslovno in IT strategijo.
 • Ovrednotite scenarije na osnovi strateških kazalnikov uspeha.
 • Analizirajte vpliv na projekte, poslovne procese, informacije, podatke, aplikacije in tehnologije.
 • Določite referenčne in kot-bo arhitekture.
 • Določite projekte transformacije v skladu s predvidenim proračunom.
 • Kreirajte načrte, določite mejnike in zgradite portfelj aplikacij
 • Spremljajte statuse projekta s pomočjo nadzornih plošč, ovrednotite odstopanja od načrta ter določite ukrepe za izboljšave.
Obvladovanje IT arhitekture

Rešitev se lahko uporabi za harmonizacijo in standardizacijo portfelja aplikacij ter tehničnih virov. Rešitev IT arhitektom omogoča določiti in vzpostaviti referenčne arhitekture, vzorce in principe ter uporabne arhitekturne bloke. Z dodatnimi opcijami za analiziranje in kontrolnimi mehanizmi rešitev tako podpira:

 • kreiranje pregleda vseh aplikacij in tehnologij,
 • opis aplikacijskih sistemov s pomočjo uniformnih profilov,
 • zmanjšanje redundanc in nekonsistentnosti,
 • obvladovanje življenjskih ciklov aplikacij in tehnoloških virov s pomočjo ustreznih procesov vodenja,
 • določanje, dokumentiranje in komunikacijo IT arhitektur in IT standardov,
 • uskladitev učinkovitega kontrolinga in obvladovanje IT standardov,
 • vzpostavitev dolgoročnega koncepta obvladovanja IT arhitekture za podporo realizaciji IT strategije in vpeljave stroškovno učinkovitih in prožnih rešitev,
 • integracijo obvladovanja procesov in strateškega planiranja ter določanje smernic za IT,
 • izboljšanje ocenjevanja tveganj sprememb v IT okolju.