Obvladovanje poslovnih procesov predstavlja osnovno okolje za vzpostavitev enotnega sistema upravljanja in vseh ostalih projektov, ki so povezani s poslovnimi procesi organizacije. Predstavlja most med obvladovanjem strategije, poslovanja in IT podpore poslovanju. Okolje združuje načrtovalce strategije, arhitekte poslovnih procesov ter analitike poslovnih procesov in IT, ki s skupnim delom na poslovno-informacijski arhitekturi podpirajo izvajanje poslovnih procesov in ukrepe za njihovo izboljšanje.

Področja, ki jih podpira ARIS rešitev

Dokumentiranje in načrtovanje poslovanja
  • usklajevanje strategije, operativnega poslovanja in IT arhitekture,
  • dokumentiranje poslovanja in odvisnosti med izvajalci, procesi, podatki in IT rešitvami,
  • načrtovanje poslovnih procesov.

Sodelovanje in upravljanje operacij
  • deljenje vseh informacij o procesih vsem zainteresiranim deležnikom preko spletnega portala,
  • podpora sodelovanju deležnikov in zajemanje predlogov za izboljšave,
  • podpora procesu upravljanja procesov in procesu neprestanega izboljševanja procesov.

Analiziranje in optimizacija rezultatov
  • avtomatično odkrivanje procesov od začetka do konca in primerjava z načrtovanimi procesi,
  • poročanje o rezultatih procesov in vrednotenje kazalnikov,
  • simulacija scenarijev s ciljem odkriti ozka grla, vrzeli in možnosti za izboljšave procesov.