Obvladovanje poslovnih procesov predstavlja osnovno okolje za vzpostavitev enotnega sistema upravljanja in vseh ostalih projektov, ki so povezani s poslovnimi procesi organizacije. Predstavlja most med obvladovanjem strategije, poslovanja in IT podpore poslovanju. Okolje združuje načrtovalce strategije, arhitekte poslovnih procesov ter analitike poslovnih procesov in IT, ki s skupnim delom na poslovno-informacijski arhitekturi podpirajo izvajanje poslovnih procesov in ukrepe za njihovo izboljšanje.

Področja, ki jih podpira ARIS rešitev

Dokumentiranje in načrtovanje poslovanja
  • usklajevanje strategije, operativnega poslovanja in IT arhitekture,
  • dokumentiranje poslovanja in odvisnosti med izvajalci, procesi, podatki in IT rešitvami,
  • načrtovanje poslovnih procesov.

Sodelovanje in upravljanje operacij
  • deljenje vseh informacij o procesih vsem zainteresiranim deležnikom preko spletnega portala,
  • podpora sodelovanju deležnikov in zajemanje predlogov za izboljšave,
  • podpora procesu upravljanja procesov in procesu neprestanega izboljševanja procesov.

Analiziranje in optimizacija rezultatov
  • avtomatično odkrivanje procesov od začetka do konca in primerjava z načrtovanimi procesi,
  • poročanje o rezultatih procesov in vrednotenje kazalnikov,
  • simulacija scenarijev s ciljem odkriti ozka grla, vrzeli in možnosti za izboljšave procesov.

Kako pristopiti k (digitalni) transformaciji poslovnih procesov?
Določanje ciljev
Namen procesov
Zajemanje zahtev
Zajem informacij o procesih

Ponovna uporaba

Najboljši izkoristek zajetih informacij
Dobri procesi
Dodana vrednost procesa
Uporaba standardov
Pravila modeliranja
Arhitektura
Pravila strukture modelov
Proces načrtovanja
Metoda in vloge
Izboljševanje procesov
Analiziranje in določanje ukrepov
Upravljanje procesov
Analiziranje in določanje ukrepov
Slider