Obvladovanje in transformacija poslovnih procesov

Obvladovanje poslovnih procesov predstavlja osnovno okolje za vzpostavitev enotnega sistema upravljanja in vseh ostalih projektov, ki so povezani s poslovnimi procesi organizacije. Predstavlja most med obvladovanjem strategije, poslovanja in IT podpore poslovanju. Okolje združuje načrtovalce strategije, arhitekte poslovnih procesov ter analitike poslovnih procesov in IT, ki s skupnim delom na poslovno-informacijski arhitekturi podpirajo izvajanje poslovnih procesov in ukrepe za njihovo izboljšanje.

Področja, ki jih podpira ARIS rešitev

Dokumentiranje in načrtovanje poslovanja
  • Usklajevanje strategije, operativnega poslovanja in IT arhitekture.
  • Dokumentiranje poslovanja in odvisnosti med izvajalci, procesi, podatki in IT rešitvami.
  • Načrtovanje poslovnih procesov.
Sodelovanje in upravljanje operacij
  • Deljenje vseh informacij o procesih vsem zainteresiranim deležnikom preko spletnega portala.
  • Podpora sodelovanju deležnikov in zajemanje predlogov za izboljšave.
  • Podpora procesu upravljanja procesov in procesu neprestanega izboljševanja procesov.
Analiziranje in optimizacija rezultatov
  • Avtomatično odkrivanje procesov od začetka do konca in primerjava z načrtovanimi procesi,
  • Poročanje o rezultatih procesov in vrednotenje kazalnikov
  • Simulacija scenarijev s ciljem odkriti ozka grla, vrzeli in možnosti za izboljšave procesov.