S pomočjo ARIS RPA lahko zmanjšate število ročno izvedenih aktivnosti in s tem zmanjšate stroške, povečate učinkovitost in izboljšate kakovost vaših procesov. Enostavna nastavitev programskih robotov omogoča avtomatizacijo ponovljivih in časovno zahtevnih nalog, ki se lahko izvedejo s pomočjo poslovnih pravil in ne potrebujejo človeške intuicije - na primer:

 • prenos podatkov med aplikacijami in sistemi,
 • obdelovanje in shranjevanje datotek,
 • kreiranje poročil,
 • ekstrakcijo in preoblikovanje podatkov na primer pretipkavanje podatkov iz slik (JPG, PNG)  v CRM sistem,
 • masovno obvladovanje elektronske pošte (kreiranje, arhiviranje in ekstrakcija).

Roboti, ki so vgrajeni v vaše procese in se izvajajo na delovni postaji ali strežniku, prevzamejo vlogo digitalnega pomočnika, ki izvaja rutinska administrativna opravila. Zaposleni se tako lažje posvetijo kompleksnim nalogam, ki zahtevajo njihovo pozornost in inteligenco.

Robote je mogoče v sklopu katerekoli aplikacije vpeljati v nekaj dneh. Vpeljava ne zahteva posebnih integracij ter spreminjanja obstoječih aplikacij in sistemov.

Vpeljevanje robotske procesne avtomatizacije lahko pohitrimo in poenostavimo s t.i. odkrivanjem robotskih procesov (Robotic Process Discovery - RPD), ki s pomočjo umetne inteligence:

 • omogoča mapiranje procesov,
 • priporoča najprimernejše procese za avtomatizacijo,
 • kreira delovne tokove avtomatizacije.

Na osnovi pregleda odkritih procesov je lažje določiti najprimernejše priložnosti za vpeljavo ARIS RPA. Sistem sam takoj izdela avtomatizirane delovne tokove kateri pred vpeljavo potrebujejo le manjše popravke nastavitev.

Ključne pridobitve

• Povečana učinkovitost in produktivnost,
• večja natančnost — manj človeških napak,
• dodajanje in spreminjanje procesov je prožno in prilagodljivo,
• vključenost poslovnih pravil v procese zagotavlja večjo skladnost,
• manjši operativni stroški.

Hiter začetek

ARIS RPA podpira katerokoli aplikacijo podprto s katerokoli tehnologijo: spletno, SaaS, Citrix®, Java®, Silverlight®, Flash®, (mainframe) emulatorje in interno razvito programsko opremo. Ne zahteva posebnih priključkov, programiranja integracij ali velike vključenosti IT v projekt. Inštalira se lahko lokalno ali v privatnem oziroma javnem oblaku ter ne vpliva na delovanje vaših ključnih poslovnih aplikacij.

Prilagodljiva in varna platforma

Arhitektura odjemalec-strežnik omogoča razširljivost, zanesljivost in hiter odziv na spremembe. Upravljanje varnosti in dostopa se izvaja preko centralnega repozitorija. Za podporo upravljanju strežnik zbira statistične podatke o uporabi in skrbnikom rešitev preko nadzornih plošč omogoča pregledno analitiko. Omogočena je integracija z Microsoft® Active Directory®.

 

Enostaven razvoj

Vizualni vmesnik poslovnim uporabnikom omogoča enostavno upravljanje procesnih aktivnosti in s tem hitro vpeljavo robotov. Najboljše prakse in delovne tokove procesov, ki se izvajajo v programskih sistemih lahko posnamemo, po potrebi uredimo z bogatim naborom naprednih funkcij za dodajanje sporočil, opozoril, pozivov, odločitvenih točk, samodejnega izpolnjevanja in potrditve obrazcev ter nato uporabimo tudi na drugih mestih.

Spremljanje v realnem času

Robote je mogoče spremljati v realnem času. Preko oddaljenega dostopa jih kadarkoli in od kjerkoli upravljamo, nastavljamo in jim določamo urnike.  Intuitivne in interaktivne nadzorne plošče omogočajo:

 • kontroliranje in pregled statusov v realnem času,
 • napredno urejanje nalog in zmožnosti vmesnikov,
 • ponovitev nalog,
 • opozarjanje,
 • sledenje preteklim dogodkom.

Kako zagotoviti uspešno vpeljavo RPA?

Webinar: Procesno usmerjen pristop k robotski avtomatizaciji

Image is not available
ARIS RPA powered by KRYON

Samo vpeljava robotov ne bo prinesla dodane vrednosti. Rešitev mora pokriti vse faze avtomatizacije procesov.

Slider