Celovito obvladovanje procesov

Povečajte vpliv obvladovanja poslovnih procesov na učinkovitost vaše organizacije

Da bi v celoti izkoristili potencial izboljševanja procesov je potrebno preseči meje med posameznimi silosi in nivoji v organizaciji. Najboljše rezultate lahko dosežemo le, če povežemo strategijo, zaposlene, procese in IT v celovit program obvladovanja poslovnih procesov ter vzpostavimo enoten sistem upravljanja organizacije.

Rešitve, ki jih ponujamo, pomagajo vzpostaviti pregledne, obvladljive in prilagodljive poslovne procese. Strateški, poslovni in IT nivo organizacije tako dobijo znanja, orodja in okvir za sodelovanje pri izboljševanju celovitih procesov, od začetka do konca ter od vizije do vpeljave IT podpore in merjenja učinkovitosti procesov. Rezultat so manjši stroški, boljša kakovost, večji pretok, hitrejši odzivni časi in proaktivno odpravljanje šibkih točk in tveganj.

Kje in kako začeti pot do celovitega obvladovanja poslovnih procesov?

Odgovor je jasen. Začnemo lahko na vsakem od zgoraj naštetih področij in se kasneje razširimo na ostala področja in celotno organizacijo.