Da bi v celoti izkoristili potencial izboljševanja procesov je potrebno preseči meje med posameznimi silosi in nivoji v organizaciji. Najboljše rezultate lahko dosežemo le, če povežemo strategijo, zaposlene, procese in IT v celovit program obvladovanja poslovnih procesov ter vzpostavimo enoten sistem upravljanja organizacije. Rešitve, ki jih ponujamo, pomagajo vzpostaviti pregledne, obvladljive in prilagodljive poslovne procese. Strateški, poslovni in IT nivo organizacije tako dobijo znanja, orodja in okvir za sodelovanje pri izboljševanju celovitih procesov, od začetka do konca ter od vizije do vpeljave IT podpore in merjenja učinkovitosti procesov. Rezultat so manjši stroški, boljša kakovost, večji pretok, hitrejši odzivni časi in proaktivno odpravljanje šibkih točk in tveganj.

Kje in kako začeti pot do celovitega obvladovanja procesov?
Strategija
Poslovna strategija in načrtovanje
Določanje in vpeljevanje poslovne strategije in poslovnih modelov
BPA IN BPM
Obvladovanje in transformacija poslovnih procesov
Izboljšanje poslovanja s pomočjo izboljšanja poslovnih procesov.
GRC
Obvladovanje tveganj in zagotavljanje skladnosti
Hitrejše prilagajanje pravilom in zmanjšanje tveganj
CXM

Obvladovanje celotne izkušnje stranke

Izboljševanje poslovanja s pomočjo pogleda stranke
PPM
Rudarjenje procesov
Izboljševanje procesov s pomočjo neprestanega spremljanja ključnih kazalnikov in vzorcev izvajanja procesov
BPM
Obvladovanje vpeljave IT rešitev
Procesno usmerjeno vpeljevanje IT rešitev v skladu s strateškimi cilji in poslovnimi zahtevami.
EAM
Obvladovanje poslovno-informacijske arhitekture
Skladnost strategije, poslovanja in IT rešitev
Slider