ARIS 10 SR8

Izšel je ARIS 10 SR8, ki prinaša nove funkcionalnosti ter tehnične izboljšave na področjih:

  •     uporabniške izkušnje,
  •     dostopnosti informacij,
  •     podpore množični uporabi,
  •     pametnega modeliranja,
  •     podpore pristopom ter notacijam BPMN, DMN in RPA,
  •     integriranega rudarjenja procesov in
  •     ponudbe v ARIS oblaku.