ARIS 10 SR8

Izšel je ARIS 10 SR8, ki prinaša nove funkcionalnosti ter tehnične izboljšave na področjih:

 •     uporabniške izkušnje,
 •     dostopnosti informacij,
 •     podpore množični uporabi,
 •     pametnega modeliranja,
 •     podpore pristopom ter notacijam BPMN, DMN in RPA,
 •     integriranega rudarjenja procesov in
 •     ponudbe v ARIS oblaku.

Pametno modeliranje – ARIS 10 SR8

Pametno modeliranje je skupek novih funkcionalnosti vključenih v ARIS 10 SR8.

 • Inteligentno vstavljanje in brisanje. Želite dodati objekt v sredino modela procesa? Ni problema. Postavite objekt na obstoječo povezavo in ARIS bo avtomatično kreiral zahtevan prostor, odstranil staro in kreiral nove povezave.
 • Pametno določanje lege objektov: Želite dodati objekt, ki bo povezan z že obstoječim objektom (zgoraj, spodaj, levo ali desno)? Zdaj je to mogoče z enim samim klikom. Vse ostalo se bo avtomatično poravnalo.
 • Samoučeča orodna vrstica. Sistem pomni kateri simboli so največkrat uporabljeni in jih med modeliranjem avtomatično ponudi modelerju.
 • Povezovanje z enim klikom. Risanje in poravnava povezav še nikoli nista bila tako enostavna. Klik na strani objekta, kjer se bo povezava začela in klik na objekt, kjer se bo končala. To je vse. Objekti in povezava se bodo pri tem avtomatično poravnali.

Zgoraj naštete funkcionalnosti modelerjem omogočajo, da se osredotočijo na vsebino modelov. Skrb za poravnavo in izgled modela pa je prepuščena orodju.

Pametno modeliranje - EPC

Pametno modeliranje - BPMN

ARIS 10 SR 6

Izšel je ARIS 10 SR 6, ki je okrepil zmožnosti digitalnega dvojčka organizacije na področjih modeliranja procesov, deljenja znanja in enotnega sistema upravljanja. Privlačen in preprost uporabniški vmesnik v kombinaciji z integriranim procesnim rudarjenjem, merjenjem učinkovitosti in skladnosti z GDPR je le nekaj značilnosti nove verzije, ki bodo pomagale organizacijam doseči odličnost.

Izpostavljamo:

 • izboljšano uporabniško izkušnjo: izboljšave uporabniškega vmesnika, pametno modeliranje in personalizirana navigacija in pregledovanje modelov,
 • usklajevanje poslovnega in IT pogleda: podpora DMN 1.2 (poslovna pravila), 100% podpora BPMN 2.0, nove funkcionalnosti za SAP® rešitve in obogatitev IoT projektov z realno časovnimi podatki,
 • procesno rudarjenje: rudarjenje ključnih vzrokov, preverjanje skladnosti postopkov s pomočjo UI, nove zmožnosti ARIS Aware,
 • podporo GDPR: razširitev metode, nove predloge vprašalnikov, nadzorne plošče in poročila,
 • enoten sitem upravljanja: integracija z MS SharePoint 2016, inteligentno iskanje dokumentov, izboljšana dostopnost za invalidne osebe.

09.10.2018 – predstavitev novih izdaj aplikacij in orodij na virtualnem dogodku: Product Release 2018

V preteklih letih se je zgodilo veliko tehnoloških sprememb. Oblak, digitalizacija, industrija 4.0, internet stvari, veliki podatki in umetna inteligenca so priljubljeni izrazi, ki spreminjajo naše okolje in način poslovanja.

ARIS v tem trenutku uporablja več kot deset milijonov končnih uporabnikov po vsem svetu in v vseh industrijah. ARIS jim kot enoten sistem upravljanja omogoča dostop do vseh pomembnih informacij, ki pomagajo povečati konkurenčnost, lažje osvojiti nove tehnologije in zgraditi močnejše organizacije.

Danes se vse organizacije soočajo z motnjami in motilci kot so pritiski novih tržišč, nova konkurenca, nove tehnologije in novi poslovni modeli. Toda tisti, ki bodo v celoti izkoristili svojo poslovno in IT transformacijo, jo vpeljali hitro, v pravem obsegu ter z mislijo na prihodnost si bodo zagotovili, da bodo med zmagovalci. Da lahko orodja ARIS platforme učinkovito podpirajo organizacije pri sledenju sodobnim trendom, je vsakih šest mesecev na voljo nova izdaja, ki prinaša nove funkcionalnosti.

Letošnja oktobrska izdaja predstavlja pomemben korak naprej:

 • avtomatizirano odkrivanje ključnih vzrokov pri rudarjenju procesov,
 • podpora digitalnim dvojčkom organizacije,
 • popolna podpora BPMN 2.0,
 • DMN 1.2,
 • nove funkcionalnosti pri povezavi s SAP rešitvami,
 • in vključevanje realnih podatkov pri IoT projektih,

je le nekaj novosti.

Želite izvedeti več -- in kaj sledi  v prihodnosti?

Vabimo vas na dve uri in pol dolg virtualni dogodek: 2018 Product Release, ki bo potekal 9.10.2018, kjer boste izvedeli vse podrobnosti.

 

ARIS 10 SR5

Izšel je ARIS 10 SR5, ki vključuje tudi ARIS Risk & Compliance Manager 10 SR5 in ARIS Process Performance Manager 10.2. Zmožnosti nove verzije orodij ARIS platforme so osredotočene predvsem na podporo kreiranju in obvladovanju t.i. digitalnega dvojčka (digital twin) organizacije, rudarjenju procesov in obvladovanju skladnosti z GDPR.

Izpostavljamo tudi:

 • globalno podporo pravilom modeliranja, ki so podprta z avtomatičnim preverjanjem sintakse in semantike modelov ter konsistence njihove vsebine,
 • povezovanje modeliranega in realnega sveta s pomočjo rudarjenja procesov (process mining) in novimi nadzornimi ploščami v sklopu ARIS Aware, ki podpirajo strategijo, internet stvari in SAP projekte,
 • vodilno podporo modeliranju z BPMN (OMG) in podprt Full Process Modeling Conformance class,
 • izboljšano izkušnjo uporabnikov portala ARIS Connect na osnovi izboljšane navigacije in pogledov na modele,
 • izboljšane funkcionalnosti administracije in podpore sodelovanju,
 • razširjena podpora zagotavljanju skladnosti z GDPR.

ARIS 10 SR2

Izšel je ARIS 10 Service Release (SR) 2. Vsi produkti ARIS platforme so bili izboljšani s pomočjo razširitev metodologije, večje uporabnosti, razširjenih zmožnosti in tehničnih izboljšav.

 • EU GDPR je pomembna tema za vse organizacije, ki imajo opravka z osebnimi podatki prebivalcev EU. Nova verzija vsebuje nove zmožnosti in paket za podporo GDPR, ki med drugim vsebuje razširitev metodologije, nova poročila in predloge za vprašalnike.
 • ARIS Connect ima nov uporabniški vmesnik, ki omogoča enostavnejšo navigacijo do zahtevanih vsebin, ter novo funkcionalnost, ki omogoča spreminjanje pogledov na model (npr. pretvorba modela procesa v "swimlane" model ali izbira objektov, ki jih želimo videti v modelu), kar uporabnikom omogoči lažje razumevanje procesnih vsebin. Ker veliko organizacij uporablja ARIS Connect za podporo enotnemu sistemu upravljanja, nova izdaja omogoča razširitev funkcionalnosti s podporo integraciji aplikacij tretjih strank. Izboljšana je integracija ARIS Connect in ARIS RCM, ki poslovnim uporabnikom omogoča enostavnejši pregled in dostop do osnovnih nalog obvladovanja upravljanja, tveganj in skladnosti (GRC).

 • ARIS Aware podpira JDBC® kot podatkovni vir. Omogočen je enostavnejši uvoz in izvoz nadzornih plošč in podatkovnih virov. Izboljšane zmožnosti vizualizacije med drugim omogočajo uporabo več dimenzij v enem grafu.
 • ARIS Process Performance Manager (PPM) omogoča razširjeno odkrivanje procesov vključno z odkrivanjem variant procesov. Varianta procesa predstavlja instance procesov, ki imajo identično zaporedje izvajanja. To pomaga pri analizi najpogostejših variant oziroma pri odkrivanju tipičnih izvajanj procesa. S povezavo med ARIS Aware in ARIS PPM lahko zdaj preverimo skladnost kot-je in kot-bo procesov.
 • ARIS for SAP® Solutions zdaj omogoča sinhronizacijo modelov procesov (EPC ali BPMN™) s SAP Solution® Managerjem 7.2.
 • ARIS podpira poslovno transformacijo na osnovi interneta stvari (IoT) z vključitvijo IoT objektov v modele procesov. Za enostavnejši začetek IoT projektov je omogočen uvoz definicij objektov iz  Cumolocity-a (integracijske platforme Software AG za IoT naprave).
 • Upravljanje celotne izkušnje stranke (CXM) zdaj podpira modeliranje 'person' in njihovo vizualizacijo s pomočjo infografike. Dodani so novi emotikoni za ponazoritev izkušenj v stiku s stranko.

ARIS 10

Od prvih skic programskega orodja, ki je revolucionarno poseglo v videnje poteka poslovnih procesov v organizaciji, do danes vodilnega orodja za upravljanje in analiziranje poslovnih procesov v svetu je minilo 25 let. Učinkovito upravljanje poslovnih procesov je danes pred novimi izzivi saj predstavlja osnovo za uspeh ene izmed najpomembnejših transformacij poslovnega sveta: digitalne transformacije.

19. aprila je izšla nova verzija orodji ARIS platforme ARIS 10, ki med drugim prinaša:

 •  ARIS AWARE – novo orodje za vizualno in pametno analizo ključnih kazalnikov uspeha, ki nadgrajuje enoten repozitorij poslovnih procesov z operativnimi podatki,

ARIS Aware: Podpora obvladovanju tveganj

ARIS Aware: Model procesa in merjeni kazalniki (iz ARIS PPM) procesa, ki se izvaja.

 • podporo načrtovanju IoT (Internet of Things) scenarijev – modeliranje strukture in vsebine IoT elementov, senzorjev ter aktuatorjev in njihovih povezav s poslovnimi procesi,
 • podporo Splošni uredbi (EU) za varstvo podatkov  (General Data Protection Regulation, GDPR),
 • podporo modeliranju odločanja z DMN (Decision Model and Notation),
 • izboljšano podporo obvladovanju celotne izkušnje stranke,
 • sinhronizacijo s SAP® Solution Managerjem 7.2.

ARIS 9.8 SR6

Izšel je ARIS 9.8 SR6.

Nova verzija prinaša napredne funkcionalnosti iskanja. Izboljšano je predvsem kreiranje in shranjevanje filtrov, tako da zdaj uporabniki lahko veliko hitreje dostopajo do želenih informacij.

Izboljšane so bile nastavitve dostopov pri sodelovanju, ki zdaj omogočajo  učinkovitejše in bolj ‘osredotočeno’ sodelovanje med deležniki.

Izboljšano je modeliranje s pomočjo tabele, ki zdaj omogoča hitrejše in enostavnejše modeliranje s pomočjo tipkovnice.

Izboljšana je integracija med ARIS GRC (obvladovanje tveganj in skladnosti z zakonodajo) in ARIS BPA (analiziranje in obvladovanje poslovnih procesov).

Dodatne novosti :

 • ARIS Connect zdaj podpira tudi matrične modele in kanvas poslovnih modelov,
 • strukturirana distribucija licenc za različne poslovne enote v sklopu centralne administracije uporabnikov (UMC),
 • dodatna razširitev metodologije, ki podpira upravljanje celotne izkušnje stranke,
 • natančnejše določanje pravic odgovornih oseb v ARIS Risk & Compliance Managerju,
 • enostavnejše kreiranje varnostnih kopij in enostavnejša reorganizacija baz.

Podrobnejši opis izboljšav najdete v naslednjem dokumentu.

Novo verzijo lahko prenesete s strani aris.softwareag.com

ARIS 9.8 SR4

Izšel je ARIS 9.8 SR4.

Nova verzija prinaša:

 • izboljšano podporo upravljanju celotne izkušnje strank v obliki novih poizvedb in preglednic ter poročila za analiziranje poti strank,
 • izboljšano delovanje poizvedb, preglednic in ad-hoc analiz v ARIS Architectu/Designerju,
 • modeliranje s pomočjo tabele  v ARIS Connect Designerju,
 • novo okolje za konfiguriranje ARIS Connecta,
 • boljše obvladovanje dokumentov z ADS (ARIS Document Server) ter
 • razširjene EBPMN modele, ki zdaj podpirajo tudi ARIS GRC.

Podrobnejši opis izboljšav najdete v naslednjem dokumentu.

Novo verzijo lahko prenesete s strani aris.softwareag.com

ARIS 9.8 SR3

Izšel je ARIS 9.8 SR3.

Izboljšave nove verzije prinašajo povečano robustnost in učinkovitost celotnega sistema. 

Pregled popravkov najdete v naslednjem dokumentu.

Novo verzijo lahko prenesete s strani aris.softwareag.com