Podpora učinkovitemu obvladovanju tveganj (II)

Ocenjevanje tveganj: Da bi lahko določili kako obvladovati posamezna tveganja, jih moramo najprej oceniti. Oceno tveganj naredimo za stanje pred in po vpeljavi ukrepov. Tveganja  ocenimo  glede na verjetnost pojavljanja in vpliv, ki ga imajo na poslovanje in posledično doseganje ciljev. Ocene tveganj so lahko kvalitativne (npr. majhno, srednje, veliko) oziroma kvantitativne (v odstotkih ali denarni vrednosti).

Načrtovanje ocenjevanja tveganj: ARIS Risk&Compliance Manager avtomatično kreira delovne tokove, ki so osnovani na podatkih o tveganjih, ki smo jih določili v prejšnjem koraku (identifikacija dogodkov). To pomeni , da so lastniki tveganj avtomatsko preko elektronske pošte obveščeni kdaj jih čaka naloga ocenjevanja tveganj za katera so odgovorni.

Za vzpostavitev učinkovitega sistema obvladovanja tveganj morajo biti tveganja v organizaciji skladno ocenjena in primerljiva preko različnih poslovnih področij. Osnova za to so enotna vodila za ocenjevanje. Eden izmed primerov takih vodil je določitev kategorij s katerimi kvalititavno ocenjujemo tveganja  npr. majhno, srednje, veliko oziroma  določitev načina kvantitativnega ocenjevanja  (odstotki  vrednosti ali absolutna vrednost).

Primer kategorij za kvalitativno oceno pojavljanja tveganj

Več

Podpora učinkovitemu obvladovanju tveganj (I)

Orodja ARIS platforme so povsem usklajena z okvirjem za obvladovanje tveganj COSO II in podpirajo obvladovanje tveganj v vseh fazah procesa. Rešitev, ki jo ponujamo je kombinacijia orodij ARIS platforme, metodologije Prime (PRocess Improvement MEthotodolgy), referenčnih vsebin in svetovalnih storitev.

Povezava med obvladovanjem učinkovitosti poslovnih procesov in COSO II.

Interno okolje v veliki meri določa kako uspešna je organizacija pri vzpostavitvi učinkovitega obvladovanja tveganj. Dobro interno okolje vsebuje številne elemente, ki na jasen način sporočajo kaj je in kaj ni dovoljeno, na primer:

Več

Zahteve za učinkovito obvladovanje tveganj

Organizacije se vedno bolj zavedajo pomembnosti obvladovanja tveganj. Eden izmed razlogov so finančne katastrofe, ki nas opominjajo na nevarnosti nepravilnega in neodgovornega poslovanja. Žal kreiranje dodane vrednosti oziroma poslovanje ni mogoče brez tveganj. Zato se postavlja vprašanje koliko tveganj lahko prenese poslovanje oziroma koliko negotovosti je še sprejemljivo pri doseganju zastavljenih ciljev?

Več

Poizvedbe in poročilo za analiziranje celotne izkušnje strank

ARIS 9.8 SR4 prinaša poizvedbe in poročilo za pomoč pri analiziranju in upravljanju celotne izkušnje strank.

Na voljo je sedem novih poizvedb:

 • Pregled poti stranke (vzdrževanje podatkov).
 • Najdi vse stike s stranko, ki so povezani z izbranim tveganjem.
 • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu lastniku.
 • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu distribucijskemu kanalu.
 • Najdi vse procese povezane s potjo stranke.
 • Najdi tveganja in ukrepe povezane s stiki s stranko.
 • Najdi tveganja in ukrepe povezane s ‘slabimi’ stiki s stranko

Ena izmed poizvedb ‘Pregled poti stranke’ nam izpiše vse pomembne podatke o korakih na poti stranke, pripadajočih stikih s stranko in povezanih tveganjih.

Začetna točka poizvedbe je objekt ‘Pot stranke’

Poizvedba - pregled poti stranke

Rezultat poizvedbe lahko prikažemo v zvezdasti obliki

Več

Modeliranje s pomočjo tabele v ARIS Connect Designerju

ARIS 9.8 SR4 prinaša funkcionalnost modeliranja s pomočjo tabele v ARIS Connect Designer, ki omogoča enostavno zajemanje podatkov o procesu in hkraten prikaz modela procesa.

Pristop poenostavi in pospeši začetno kreiranje modelov procesov še posebno v primerih, ko je zahtevan hiter zajem podatkov, kot so intervjuji s ključnimi uporabniki ali izvajanje delavnic.

Funkcionalnost podpira notaciji BPMN in EPC ter vsa pravila za modeliranje, ki smo jih določili za ti dve notaciji.

Več

ARIS 9.8 SR4

Izšel je ARIS 9.8 SR4.

Nova verzija prinaša:

 • izboljšano podporo upravljanju celotne izkušnje strank v obliki novih poizvedb in preglednic ter poročila za analiziranje poti strank,
 • izboljšano delovanje poizvedb, preglednic in ad-hoc analiz v ARIS Architectu/Designerju,
 • modeliranje s pomočjo tabele  v ARIS Connect Designerju,
 • novo okolje za konfiguriranje ARIS Connecta,
 • boljše obvladovanje dokumentov z ADS (ARIS Document Server) ter
 • razširjene EBPMN modele, ki zdaj podpirajo tudi ARIS GRC.

Podrobnejši opis izboljšav najdete v naslednjem dokumentu.

Novo verzijo lahko prenesete s strani aris.softwareag.com

ARIS 9.8 SR3

Izšel je ARIS 9.8 SR3.

Izboljšave nove verzije prinašajo povečano robustnost in učinkovitost celotnega sistema. 

Pregled popravkov najdete v naslednjem dokumentu.

Novo verzijo lahko prenesete s strani aris.softwareag.com

Kako predstaviti informacije o procesu različnim deležnikom?

Pomemben del procesa obvladovanja poslovnih procesov je komunikacija informacij o procesih z vsemi deležniki, ki so vključeni v ta proces. Zaradi različnih vlog, zahtev in znanj, ki jih imajo posamezni deležniki, je potrebno vsakemu izmed njih omogočiti najprimernejši pogled na informacije, ki jih potrebuje za svoje delo in odločitve.

Nekateri se bolje znajdejo s tabelami, drugi z matrikami, tretjim je bližja grafična predstavitev procesa. Prav vsi pa morajo poleg tega imeti dostop do dokumentov povezanih s procesom (npr. dodatna navodila, obrazci, standardi, zakonodaja, predloge dokumentov itd.)

Spletni portal ARIS Connect omogoča, da vsak proces hkrati predstavimo na več načinov. Pogledi so prilagodljivi glede na zahteve projekta in se avtomatsko kreirajo takoj, ko so spremembe procesa potrjene v repozitoriju.

Različni načini predstavitve procesa, ki so na voljo uporabnikom spletnega portala ARIS Connect

Več

Analiziranje repozitorija s poizvedbami (queries)

Analiziranje repozitorija s poizvedbami (queries) je nova zmožnost, ki je bila predstavljena z orodji ARIS 9.x. S pomočjo poizvedb enostavno in grafično predstavimo kompleksne povezave med elementi repozitorija pod pogojem, da je zgradba repozitorija konsistentna in standardizirana –  glej arhitektura procesov.

Primer: V organizaciji poslovni proces predstavlja »end-to-end« podporo storitvi. Poslovni proces je sestavljen iz več procesov. IT podpora procesu je določena na nivoju aktivnosti, ki sestavljajo proces.Poslovni proces in pripadajoči procesi

Zahteva: Zaradi konsolidacije IT podpore procesom želimo izpis vseh aplikacij, ki podpirajo posamezni poslovni proces.

Rezultat poizvedbe, ki poišče vse aplikacije, ki podpirajo izvajanje poslovnega procesa

Rešitev:

Več

Upravljanje celotne izkušnje stranke z orodji ARIS II.

Upravljanje celotne izkušnje stranke je pristop, ki pomaga izboljšati poslovanje preko pogleda, ki ga ima stranka na poslovanje organizacije. Z upravljanjem celotne izkušnje stranke želimo z načrtovanjem, analiziranjem in optimizacijo poti strank doseči in zadržati najvišji nivo storitev, ki jih nudimo.

Usmerjenost k strankam se nahaja v procesu.

Transformacija poslovnih procesov se ponavadi zaćne z identifikacijo poslovnih zahtev, sledi načrtovanje procesov in določanje poslovnih scenarijev na osnovi podrobnega vendar internega pogleda. Od verzije orodij ARIS 9.8 SR2 naprej je omogočeno načrtovanje, analiziranje in optimizacija celotne poti stranke preko pogleda od zunaj. Pot stranke je sestavljena iz aktivnosti stranke in stičnih točk, ki predstavljajo mesta, kjer se stranka sreča z vašim poslovanjem.

Da bi olajšali upravljanje celotne izkušnje stranke so v ARIS-u zdaj na voljo novi tipi modelov, objektov in atributov. S pomočjo teh elementov sta podprta oba pristopa: od spodaj navzgor preko identifikacije stičnih točk v procesih oziroma od zgoraj navzdol preko identifikacije poti strank.

Pristopa k upravljanju celtne izkušnje stranke z orodji ARIS

Pristop od zgoraj navzdol

Generični pristop od zgoraj navzdol se začne z identifikacijo poti strank, ki nam da jasen pregled poti strank, združenih po fazah življenskega cikla stranke.

Več