Poizvedbe in poročilo za analiziranje celotne izkušnje strank

ARIS 9.8 SR4 prinaša poizvedbe in poročilo za pomoč pri analiziranju in upravljanju celotne izkušnje strank.

Na voljo je sedem novih poizvedb:

  • Pregled poti stranke (vzdrževanje podatkov).
  • Najdi vse stike s stranko, ki so povezani z izbranim tveganjem.
  • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu lastniku.
  • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu distribucijskemu kanalu.
  • Najdi vse procese povezane s potjo stranke.
  • Najdi tveganja in ukrepe povezane s stiki s stranko.
  • Najdi tveganja in ukrepe povezane s ‘slabimi’ stiki s stranko

Ena izmed poizvedb ‘Pregled poti stranke’ nam izpiše vse pomembne podatke o korakih na poti stranke, pripadajočih stikih s stranko in povezanih tveganjih.

Začetna točka poizvedbe je objekt ‘Pot stranke’

Poizvedba - pregled poti stranke

Rezultat poizvedbe lahko prikažemo v zvezdasti obliki

Več

Modeliranje s pomočjo tabele v ARIS Connect Designerju

ARIS 9.8 SR4 prinaša funkcionalnost modeliranja s pomočjo tabele v ARIS Connect Designer, ki omogoča enostavno zajemanje podatkov o procesu in hkraten prikaz modela procesa.

Pristop poenostavi in pospeši začetno kreiranje modelov procesov še posebno v primerih, ko je zahtevan hiter zajem podatkov, kot so intervjuji s ključnimi uporabniki ali izvajanje delavnic.

Funkcionalnost podpira notaciji BPMN in EPC ter vsa pravila za modeliranje, ki smo jih določili za ti dve notaciji.

Več

Analiziranje repozitorija s poizvedbami (queries)

Analiziranje repozitorija s poizvedbami (queries) je nova zmožnost, ki je bila predstavljena z orodji ARIS 9.x. S pomočjo poizvedb enostavno in grafično predstavimo kompleksne povezave med elementi repozitorija pod pogojem, da je zgradba repozitorija konsistentna in standardizirana –  glej arhitektura procesov.

Primer: V organizaciji poslovni proces predstavlja »end-to-end« podporo storitvi. Poslovni proces je sestavljen iz več procesov. IT podpora procesu je določena na nivoju aktivnosti, ki sestavljajo proces.Poslovni proces in pripadajoči procesi

Zahteva: Zaradi konsolidacije IT podpore procesom želimo izpis vseh aplikacij, ki podpirajo posamezni poslovni proces.

Rezultat poizvedbe, ki poišče vse aplikacije, ki podpirajo izvajanje poslovnega procesa

Rešitev:

Več

Obvladovanje celotne izkušnje stranke z orodji ARIS II.

Upravljanje celotne izkušnje stranke je pristop, ki pomaga izboljšati poslovanje preko pogleda, ki ga ima stranka na poslovanje organizacije. Z upravljanjem celotne izkušnje stranke želimo z načrtovanjem, analiziranjem in optimizacijo poti strank doseči in zadržati najvišji nivo storitev, ki jih nudimo.

Usmerjenost k strankam se nahaja v procesu.

Transformacija poslovnih procesov se ponavadi zaćne z identifikacijo poslovnih zahtev, sledi načrtovanje procesov in določanje poslovnih scenarijev na osnovi podrobnega vendar internega pogleda. Od verzije orodij ARIS 9.8 SR2 naprej je omogočeno načrtovanje, analiziranje in optimizacija celotne poti stranke preko pogleda od zunaj. Pot stranke je sestavljena iz aktivnosti stranke in stikov s stranko, ki predstavljajo mesta, kjer se stranka sreča s poslovanjem organizacije.

Da bi olajšali upravljanje celotne izkušnje stranke je v ARIS-u na voljo več tipov modelov, objektov in atributov. S pomočjo teh elementov sta podprta oba pristopa: od spodaj navzgor preko identifikacije stikov s stranko v procesih oziroma od zgoraj navzdol preko identifikacije poti strank.

Pristopa k upravljanju celtne izkušnje stranke z orodji ARIS

Pristop od zgoraj navzdol

Generični pristop od zgoraj navzdol se začne z identifikacijo poti strank, ki nam da jasen pregled poti strank, združenih po fazah življenjskega cikla stranke.

Več

Obvladovanje celotne izkušnje stranke z orodji ARIS I.

V digitalnem svetu so inovativne organizacije zamajale obstoječo strukturo trga, identificirale so šibke točke obstoječih poslovnih modelov in ponudile alternativne rešitve, da bi zadovoljile potrebe strank. Novi poslovni modeli so pognali celotne industrije v medsebojno tekmo. V vedno hitreje spreminjajočem se okolju so trajnostne konkurenčne prednosti začele izgubljati pomen. Organizacije se bodo morale navaditi kako čimbolje izkoristiti kratkotrajne priložnosti, ki se jim ponudijo in kako osvojiti nova področja delovanja. Prepoznavanje priložnosti na osnovi dobrega poznavanja strank bo postala ena izmed ključnih digitalnih spretnosti.

V digitalnem svetu, ki zahteva prilagodljivost, je stalnost postala ena izmed najnevarnejših situacij. Da bi organizacije postale in ostale uspešne bodo morale razviti zmožnosti za neprestano reorganizacijo in razporejanje virov ter razbiti mentaliteto silosov in načine razmišljanja, ki omejujejo inovacije.

Upravljanje celotne izkušnje stranke

Izkušnja stranke predstavlja zavestno in podzavestno dojemanje vseh interakcij, ki jih doživi stranka s tržno znamko skozi svoj življenski cikel. Upravljanje celotne izkušnje stranke pomeni več kot le ugajati svojim spletnim strankam ali poznati strankine nakupovalne navade. Pomeni poznati stranko tako dobro, da se lahko ustvari in stranki dostavi personalizirano izkušnjo, ki bo zagotovila lojalnost in jo vzpodbudila, da svojo dobro izkušnjo deli tudi z drugimi.

Pristopi k upravljanju celotne izkušnje stranke

Koncept upravljanja celotne izkušnje stranke pomaga razumeti kaj stranke želijo doseči in kako želijo komunicirati z vašo organizacijo in procesi. Pridobiti tako dobro znanje o stranki ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe. Znanja je potrebno izvleči iz vseh točk in kanalov preko katerih organizacija komunicira in posluje s stranko. Potrebno je zajeti potrebe in pričakovanja strank, identificirati točke, kanale, poti, procese in vse pripadajoče podatke, iz njih hitro in natančno izluščiti potrebne informacije ter jih uporabiti za določanje ciljev in procesov, ki te cilje podpirajo.