ARIS 10

Od prvih skic programskega orodja, ki je revolucionarno poseglo v videnje poteka poslovnih procesov v organizaciji, do danes vodilnega orodja za upravljanje in analiziranje poslovnih procesov v svetu je minilo 25 let. Učinkovito upravljanje poslovnih procesov je danes pred novimi izzivi saj predstavlja osnovo za uspeh ene izmed najpomembnejših transformacij poslovnega sveta: digitalne transformacije.

19. aprila je izšla nova verzija orodji ARIS platforme ARIS 10, ki med drugim prinaša:

  •  ARIS AWARE – novo orodje za vizualno in pametno analizo ključnih kazalnikov uspeha, ki nadgrajuje enoten repozitorij poslovnih procesov z operativnimi podatki,

  • podporo načrtovanju IoT (Internet of Things) scenarijev - modeliranje strukture in vsebine IoT elementov, senzorjev ter aktuatorjev in njihovih povezav s poslovnimi procesi,
  • podporo Splošni uredbi (EU) za varstvo podatkov  (General Data Protection Regulation, GDPR),
  • podporo modeliranju odločanja z DMN (Decision Model and Notation),
  • izboljšano podporo obvladovanju celotne izkušnje stranke,
  • sinhronizacijo s SAP® Solution Managerjem 7.2.
Objavljeno v ARIS AWARE, Digitalna transformacija, Novosti, Obvladovanje celotne izkušnje stranke. Oznake: , , .