Poizvedbe in poročilo za analiziranje celotne izkušnje strank

ARIS 9.8 SR4 prinaša poizvedbe in poročilo za pomoč pri analiziranju in upravljanju celotne izkušnje strank.

Na voljo je sedem novih poizvedb:

  • Pregled poti stranke (vzdrževanje podatkov).
  • Najdi vse stike s stranko, ki so povezani z izbranim tveganjem.
  • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu lastniku.
  • Najdi vse stike s stranko, ki pripadajo izbranemu distribucijskemu kanalu.
  • Najdi vse procese povezane s potjo stranke.
  • Najdi tveganja in ukrepe povezane s stiki s stranko.
  • Najdi tveganja in ukrepe povezane s ‘slabimi’ stiki s stranko

Ena izmed poizvedb ‘Pregled poti stranke’ nam izpiše vse pomembne podatke o korakih na poti stranke, pripadajočih stikih s stranko in povezanih tveganjih.

Začetna točka poizvedbe je objekt ‘Pot stranke’

Poizvedba - pregled poti stranke

Rezultat poizvedbe lahko prikažemo v zvezdasti obliki

Poizvedba - Pregled poti stranke

ali v obliki preglednice.

Poizvedba - Pregled poti stranke

V prvem delu preglednice se nahajajo informacije o koraku na poti stranke npr.  ocena splošne izkušnje stranke. Drugi del je namenjen opisu stikov s stranko npr. katere stike ocenjujemo kot šibke točke. Tretji del opisuje tveganja, ki se pojavljajo ob posameznem stiku s stranko.

Preglednico lahko uporabimo tudi za vnos vrednosti atributov, ki opisujejo posamezen objekt. Sivo ozadje celic v preglednici pomeni, da atribut še ni bil vpisan. Atribut vpišemo tako, da se postavimo na izbrano celico in vpišemo vrednost. Ko pritisnemo gumb ‘Save attributes’ se vrednosti atributov objektov shranijo v bazo.

Preglednico enostavno prenesemo v MS Excel s pritiskom na gumb ‘Excel Export’.

Analizo poti stranke lahko predstavimo tudi s pomočjo infografike, ki jo kreiramo s poročilom ‘Analiziranje poti stranke’.Analiza poti stranke - infografikaPoročilo se lahko izdela v PDF, DOCX ali ODT formatu.

 

 

Objavljeno v Analiziranje, Obvladovanje celotne izkušnje stranke.