ARIS 10 SR8

Izšel je ARIS 10 SR8, ki prinaša nove funkcionalnosti ter tehnične izboljšave na področjih: pametnega modeliranja, uporabniške izkušnje, dostopnosti informacij, integriranega rudarjenja procesov in podpore pristopom ter notacijam BPMN, DMN, RPA.

Procesno rudarjenje ni več le domena specializiranih analitikov. Danes lahko pristope direktno uporabljajo lastniki in vodje procesov. V sklopu 'webinarja' bo predstavljeno kako enostavno je z rešitvijo ARIS Process Mining odkriti vzorce izvajanja procesov, zgraditi nadzorne plošče in določiti ključne vzroke težav s pomočjo umetne inteligence.

ENOTEN SISTEM UPRAVLJANJA

Enoten sistem upravljanja poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti operacij. Sistem ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi pravili.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider