ARIS 10 SR10

15. oktobra je izšel  ARIS 10 SR10, ki prinaša hitrejše modeliranje z novimi funkcionalnostmi pametnega modeliranja, boljšo integracijo procesnega rudarjenja z načrtovanjem in upravljanjem procesov, nove zmožnosti pri načrtovanju scenarijev izvajanja procesov ter podporo celotnemu življenjskemu ciklu RPA iniciativ.

Procesno rudarjenje vedno pogosteje služi poslovnemu nivoju in lastnikom procesov. Poleg osnovnih zmožnosti odkrivanja procesov postaja vse bolj pomembno preverjanje skladnosti izvajanja procesov ter sprejetja postopka s strani uporabnikov. To nam pomaga razumeti, kje so vrzeli, ki bi lahko zahtevale prilagoditve zasnove procesa, podpornih sistemov ali nakazovale potrebo po dodatnem usposabljanju in dokumentaciji.
Predstavili vam bomo integracijo procesnega rudarjenja in repozitorija procesov v sklopu orodij ARIS platforme, ki omogoči podporo celotnemu življenjskemu ciklu vaših procesov od preverjanja skladnosti izvajanja procesa s predpisanimi postopki do proženja vseh potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja.

12. 11. 2019 ob 16:00

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

Oglejte si tehnologije, ki bodo spremenile prihodnost! Doživite najnovejše inovacije podjetja Software AG in se podajte na pot globokega učenja in odkrivanja.

Na voljo so predstavitve najnovejših verzij orodij, aplikacij in platform v katerih bomo opozorili na trende, poudarili strategije, podrobno predstavili časovne načrte izdelkov ter njihove nove zmogljivosti in značilnosti.

ENOTEN SISTEM UPRAVLJANJA

Enoten sistem upravljanja poenostavi iskanje in razumevanje informacij ter postavi sprejemljivost in enostavno uporabo kot osnovo na kateri se gradita razumevanje in izboljševanje učinkovitosti operacij. Sistem ne določa le principov, politik, procesov in zahtev za varne in učinkovite poslovne operacije ampak podpira tudi vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi pravili.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Digitalizacija oziroma digitalna transformacija ne zajema le modernizacije IT ampak pomeni izgradnjo novih poslovnih modelov. Ne pomeni le avtomatizacije poslovanja pomeni nov način poslovanja. Zato pri digitalizaciji ni pomembna le vpeljava novih tehnologij pomembna je tudi transformacija poslovanja in poslovnih procesov ter posledično transformacija IT, ki to poslovanje podpira.

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider